Examene de limba germană

A1

Tineri

Adulți

Goethe-Zertifikat A1

Promovarea examenului presupune că puteți înțelege și folosi expresii simple, cotidiene, legate de satisfacerea unor nevoi concrete. Puteți să vă prezentați pe dumneavoastră sau alte persoane și să adresați altora întrebări legate de persoana lor – de ex., unde locuiesc, ce oameni cunosc sau ce lucruri dețin - și puteți oferi răspunsuri la astfel de întrebări. Puteți comunica în termeni simpli cu orice interlocutori, dacă aceștia se exprimă lent și clar și sunt dispuși să vă ajute.

A2

Tineri

Adulți

Goethe-Zertifikat A2

Promovarea examenului presupune că puteți înțelege propoziții și expresii utilizate frecvent, legate de aspecte cotidiane din proximitatea dumneavoastră (de ex. informații cu privire la persoana și familia dumneavoastră, cumpărături, serviciu, imediata vecinătate). Puteți comunica în situații simple, de rutină cotidiană, printr-un schimb simplu și direct de informații despre lucruri familiare și obișnuite. Folosind mijloace de comunicare simple, vă puteți exprima cu privire la originea și formarea dumneavoastră, la vecinătatea dumneavoastră directă și puteți descrie lucruri legate de nevoi imediate.

B1

Tineri

Adulți

Goethe-Zertifikat B1

Promovarea examenului presupune că puteți înțelege ideile cele mai importante ale unei discuții purtate într-o limbă standard, despre aspecte familiare precum locul de muncă, școala, timpul liber șamd. Puteți vorbi în limba germană pe parcursul unei călătorii în țările germanofone și gestiona cu bine aproape orice situație de comunicare. Vă puteți exprima în termeni simpli și realizând conexiuni logice cu privire la subiecte familiare și de interes personal și povesti despre diferite experiențe și întâmplări trăite, descrie vise, dorințe și țeluri și argumenta sau explica succint opiniile exprimate sau proiectele planificate.

B2

Adulți

Goethe-Zertifikat B2

Promovarea examenului presupune înțelegerea ideilor principale din texte complexe, pe teme concrete sau abstracte; înțelegeți și discuțiile de specialitate în propriul domeniu de activitate. Vă exprimați fluent și spontan, astfel încât puteți purta o discuție obișnuită cu un nativ fără a fi necesare eforturi prea mari de comunicare de nici una dintre părți. Vă puteți exprima clar și detaliat cu privire la un spectru vast de subiecte, vă puteți argumenta părerea referitoare la un subiect de actualitate și prezenta avantajele și dezavantajele diferitelor posibilități.

C1

Adulți

Goethe-Zertifikat C1

Promovarea examenului presupune că aveți capacitatea de a înțelege o gamă largă de texte lungi, sofisticate și deduce sensuri implicite exprimate în text. Puteți comunica spontan, fluent, fără a vă căuta în mod evident prea des cuvintele. Puteți folosi limba germană într-un mod eficient și flexibil, în viața socială și profesională sau la studii sau cursuri de formare. Vă puteți exprima clar, structurat și elaborat cu privire la tematici complexe și utiliza interconectorii textuali în mod corespunzător.

C2

Adulți

Goethe-Zertifikat C2

Promovarea examenului presupune că puteți înțelege fără dificultăți orice text scris sau citit. De asemenea, puteți sintetiza informații din diferite surse scrise sau orale și formula argumente și explicații într-un limbaj coerent. Vă puteți exprima spontan, foarte fluent și exact și formula cu acuratețe nuanţe fine de sens legate de subiecte complexe.

TestDaF

Pentru studii

TestDaf

Examenul TestDaF este un examen de limbă care presupune un nivel avansat de cunoștințe lingvistice. Examenul cuprinde nivelurile B2 și C1 din cele şase niveluri ale scalei de competenţe lingvistice definite în Cadrul European Comun de Referinţă pentru limbi şi este recunoscut ca şi atestat de limbă germană pentru admiterea la oricare dintre facultăţile din Germania. Pentru promovarea examenului nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

Goethe-Test PRO

Pentru profesie

Goethe-Test PRO

Goethe-Test PRO: Deutsch für den Beruf se adresează tuturor celor care caută un loc pe piața internațională a muncii. Într-un interval de 60-90 de minute Goethe-Test PRO vă testează cunoștințele lingvistice relevante pentru activitatea dumneavoastră profesională.