Perfecționare

Goethe-Institut  oferă în fiecare an peste 1.000 cursuri de perfecționare pentru profesorii de limba germană, în toate colțurile lumii, precum și online.

Concepte și materiale

Vă oferim materiale pedagogice și didactice și sfaturi interesante pentru predarea orelor de limba germană. Aflați mai multe informații despre teme de actualitate de metodică și didactică cu ajutorul modulelor Germana ca limbă străină (Deutsch als Fremdsprache) și Germana ca a doua limbă străină (Deutsch als Zweitsprache).

Veranstaltungen für Deutschlehrkräfte

Aktuelle Veranstaltungen und Fortbildungen für Deutschlehrerinnen und –lehrer in Rumänien finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.