Cariere

Goethe-Institut Cariere Foto: Goethe-Institut/Loredana La Rocca

Diversitatea, curiozitatea și deschiderea sunt caracteristicile noastre definitorii. Goethe-Institut este instituția culturală a Republicii Federale Germania, care promovează cultura germană la nivel mondial. Promovăm cunoașterea limbii germane în străinătate și cultivăm cooperarea culturală internațională. Oferim informații despre viața culturală, socială și politică din țara noastră și prezentăm, astfel, un tablou exhaustiv al realității germane.

Practică

Goethe-Institut România oferă studenților din anii terminali sau absolvenților unei facultăți posibilitatea de a efectua un stagiu de practică în instituție. Consultați pagina noastră de internet pentru mai multe informații despre condițiile care trebuie îndeplinite, diferitele domenii de lucru și posturile vacante.

Post disponibil în bibliotecă pentru serviciul de sâmbătă

Biblioteca Goethe-Institut caută din data de 1 martie 2019 un coleg/ o colegă pentru serviciul de sâmbătă, de preferință un student sau un cursant de limbă germană.

Programul este sâmăta, de la 10 la 16. Remunerația este conform uzanțelor locale.

Este necesar PFA.

Mai multe detalii: