Inițiativa „Școlile: un partener pentru viitor“

 • Inițiativa „Școlile: un partener pentru viitor“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inițiativa „Școlile: un partener pentru viitor“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inițiativa „Școlile: un partener pentru viitor“ © PASCH-net
 • Inițiativa „Școlile: un partener pentru viitor“ © Kai Uwe Oesterhellweg
 • Inițiativa „Școlile: un partener pentru viitor“ © Keller
 • Inițiativa „Școlile: un partener pentru viitor“ © PASCH-net
 • Inițiativa „Școlile: un partener pentru viitor“ © Jens Sauerbrey

Inițiativa ”Școlile: parteneri pentru viitor” (PASCH) reunește, în cadrul unei rețele internaționale, peste două mii de școli  care au o legătură  specială cu Germania. Goethe-Institut  coordonează și consiliază activitatea a şase sute de școli PASCH în cadrul sistemelor naționale de educație din peste 100 de țări.

Ministerul de Externe a lansat în februarie 2008 inițiativa ”Școlile: parteneri pentru viitor” (PASCH). Programul PASCH este coordonat de către Ministerul de Externe și implementat de acesta în cooperare cu Biroul Central pentru Educație în Străinătate, Goethe-Institut, Serviciul German de Schimb Academic DAAD și Serviciul de Schimb Pedagogic al Conferinței Miniștrilor Culturii.

Linii directoare și obiective

Patru linii directoare definesc orientarea PASCH:
 • Perspective prin educație,
 • Lărgirea orizontului prin multilingvism,
 • Accesul la limbă și educație și
 • abordarea comună a problemelor viitorului din perspectiva unei comunități educaționale internaționale 

Ministerul de Externe a lansat în februarie 2008 inițiativa ”Școlile: parteneri pentru viitor” (PASCH). (PASCH) consolidează și reunește, în cadrul unei rețele internaționale, peste două mii de școli care au o legătură  specială cu Germania. Goethe-Institut  coordonează și consiliază activitatea a şase sute de școli PASCH în cadrul sistemelor naționale de educație din peste 100 de țări.

Inițiativa PASCH este coordonată de către Ministerul de Externe și implementată de acesta în cooperare cu Biroul Central pentru Educație în Străinătate, Goethe-Institut, Serviciul German de Schimb Academic DAAD și Serviciul de Schimb Pedagogic al Conferinței Miniștrilor Culturii.

Rețeaua de școli germane din străinătate, precum și școli care oferă Diploma de Limba Germană (Deutsches Sprachdiplom), devine tot mai solidă. În plus, se pune accentul pe dezvoltarea colaborării interșcolare pentru a ancora mai bine germana ca limbă străină în cadrul sistemului național de educație. De asemenea, sunt oferite burse de studiu în Germania și prezentate programele de schimb de elevi și posibilitățile de parteneriat școlar.

Obiectivele PASCH

Această inițiativă dorește să stârnească interesul și entuziasmul pe termen lung, în rândul tinerilor, pentru Germania, societatea și limba sa. Se creează astfel o rețea mondială de școli partenere ale Republicii Federale Germania; prin desfășurarea de activități comune și schimb de experiență, școlile se transformă astfel într-o comunitate educațională internațională.

Prin ofertele sale educative atractive PASCH contribuie la calificarea durabilă a elevilor și profesorilor și sporește astfel competențele tinerilor și astfel șansele de a efectua studii în Germania respectiv de a avea succes ulterior în viața profesională.  Alte obiective sunt crearea unei legături dinamice și durabile cu Germania și încurajarea școlilor, profesorilor și elevilor spre mai multă deschidere față de schimburile de experiență și cooperare. PASCH este interconectată și cu alte inițiative derulate în contextul politicii externe în domeniul culturii și educației, cum ar fi serviciul pentru voluntari ”Kulturweit”. 

Sarcini și măsuri ale Institutului Goethe

Goethe-Institut  sprijină cele 550 de școli aflate în coordonarea sa în vederea introducerii sau dezvoltării limbii germane ca materie învățată în școli. Oferă cursuri de perfecționare și de limbă cadrelor didactice și dotează școlile cu material didactic și pedagogic modern, multimedia. De asemenea, Goethe-Institut  a detașat în cadrul inițiativei, peste tot în lume, experți în pedagogie, pentru a oferi consiliere școlilor partenere. Cursurile pentru tineri din Germania, dedicate elevilor școlilor participante la inițiativă, le îmbunătățesc cunoștințele lingvistice, le sporesc competența interculturală și umplu cu viață cunoștințele legate de obiceiurile și oamenii locului.
Pagina de internet www.pasch-net.de este structurată pe drei domenii:
 • Domeniul general
 • Domeniul dedicat profesorilor
 • Domeniul dedicat elevilor
Domeniul general

Domeniul general prezintă informații despre instituțiile implicate și activitățile acestora. Printre ele se numără proiectele derulate în cadrul inițiativei PASCH, blogurile angajaților din diferite părți ale lumii, cursurile PASCH pentru tineri din Germania și o bursă de parteneriate pentru încheierea de parteneriate școlare internaționale. O hartă interactivă a lumii oferă o imagine de ansamblu asupra rețelei de școli, iar școlile participante se prezintă în câteva cuvinte.

Domeniul dedicat profesorilor

Profesorii găsesc în acest domeniu recomandări pentru utilizarea PASCH-net în predarea limbii germane, materiale didactice ce pot fi descărcate și informații cu privire la teme metodico-didactice. Prin platforma de învățare PASCH profesorii pot să înființeze propriile săli de curs virtuale  sau să folosească cursurile deja existente. 

Comunitatea oferă posibilitatea schimburilor de materiale și facilitează dialogul cu școli partenere pentru implementarea unor idei de proiect. Profesorii pot concretiza proiecte specifice fiecărei țări cu ajutorul comunității, platformei de învățare sau a blogurilor, cum ar fi ziare online gestionate de elevi sau podcast-uri.
 

PASCH-net oferă prin intermediul platformei de învățare cursuri online de perfecționare asistate pentru cadrele didactice. La cursul online Carnet de conducere pentru PASCH-net, cadrele didactice se familiarizează cu ofertele care se găsesc pe pagina de internet și care vizează predarea limbii germane, cum ar fi comunitatea, platforma de învățare și ziarul elevilor PASCH-Global. La cursul online Carnet de conducere pentru Moodle aflați cum puteți utiliza platforma de învățare PASCH, care are la bază un software Moodle, la orele de germană sau în cadrul unui curs de perfecționare pentru profesori.

Contact: lernplattform@pasch-net.de

Domeniul dedicat elevilor

Elevii care învață limba germană la școlile PASCH au posibilitatea de a discuta cu alți elevi în cadrul comunității. Tot acolo pot încărca și poze, texte sau înregistrări video, pot crea grupuri sau se pot conversa pe forumuri.

Concursurile și proiectele încurajează implicarea activă. Texte de diferite niveluri de limbă oferă informații cu privire la Germania, printre care și detalii referitoare la posibilități de studiu în Germania. 

Invitațiile periodice la dialog, activitățile participative și jocurile educative îndeamnă la exerciții de limba germană.

Cei care doresc să fie activi pe PASCH-net în comunități sau pe platforma de învățare, trebuie să se înregistreze în prealabil și apoi să se conecteze utilizând adresa de e-mail și parola.  Contact: service@pasch-net.de
Rețeaua PASCH reunește peste două mii de școli  care au o legătură  specială cu Germania la nivel mondial. Goethe-Institut  coordonează și consiliază activitatea a peste şase sute de școli PASCH în cadrul sistemelor naționale de educație din peste 100 de țări. În cadrul inițiativei ”Școlile: un partener pentru viitor”, instituțiile de învățământ au introdus sau dezvoltat predarea limbii germane. Limba germană este predată în general ca a doua limbă străină în școli. Din rețeaua PASCH mai fac parte și cele în jur de o suta patruzeci de şcoli cu profil german şi în jur de o mie o sută de școli naționale care acordă Diploma de Limbă Germană (Deutsches Sprachdiplom) oferită de Conferința Miniștrilor Culturi.

Portrete școli