Litteratur

Litteratur är en viktig del av vårt arbete. I våra artikelserier sammanställda av gästredaktörer tar vi en närmare titt på aktuella debatter och utmaningar i den litterära världen.

Om villkoren för litterär produktion
Sköra lägen

Hur ser levnadsvillkoren egentligen ut för författare? I sex essäer reflekterar författare och litteraturförmedlare på den fria konstscenen över dessa frågor.

Kollektivet “Literatur für das, was passiert” © Tobias Bohm

Följ oss