Snabb-inloggning:

Gå direkt till sekundärnavigationen (Alt 1) Gå direkt till huvudnavigationen (Alt 2)

Carl Undéhn: Inledning
Ett osynligt bagage

Jorden
© Colourbox

Det finns många forskningsrapporter som visar på kognitiva fördelar av att växa upp i en två- eller flerspråkig miljö. Att barn som växlar mellan språk även är bättre på att växla mellan olika uppgifter. Att de har enklare för att lösa uppgifter och till och med blir bättre på matematik.

Kanadensisk forskning med barn som växer upp med både engelska och franska visar att de redan från mycket liten ålder är bättre på att klara sig i röriga miljöer än de som endast talar engelska.
Ytterligare annan forskning pekar på att tvåspråkiga barn är bättre på problemlösning och har det enklare att hålla flera saker i huvudet samtidigt.

Det låter ju fantastiskt.

Om vi bara skulle låta alla barn växa upp med mer än ett språk så har vi snart en värld av supergenier! En hel generation som växer upp redo att ta sig an och framför allt hitta lösningar på problem som global uppvärmning och sjukdomar.
Renässansmänniskor som inte räds någonting och kan lösa världens energiproblem ena dagen (på ett språk) för att sedan skriva en bästsäljande roman dagen efter (på ett annat språk).
Samtidigt blir alla bättre förberedda på att ställas inför den snabba och ibland kaotiska vardagen. Att hitta flerspråkiga miljöer för att stimulera barnen är ju heller inget problem i vår globala värld.

Men tyvärr finns det en tankevurpa i påståendet kring fördelarna med två- eller flerspråkighet. Omkring hälften av jordens befolkning anses vara tvåspråkig. Och riktigt så många genier har vi ju tyvärr inte bland oss.

Det betyder däremot inte samma sak som att det inte finns fördelar med flerspråkighet. Kanske kan det stimulera saker som är svåra att bevisa och mäta i forskning.

Saker som nyfikenhet och ett mer öppet sinne. Kanske kan det även lägga grunden till en världssyn som får en att inse att allt inte är antingen svart eller vitt.
Möjligheten att redan från barnsben kunna beskriva saker med ord på olika språk kan öppna en dörr i barnens hjärna som visar att ingenting är mejslat i sten.

Att saker faktiskt kan vara annorlunda.

Men en sak är i alla fall säker: världen är global och med det har den språkliga mångfalden ökat. När människorna rör sig över länders och språkområdens gränser tar de också med sig sina språk. Som ett osynligt bagage är språket något vi alla bär med oss – och kanske även delvis formar vem vi är.

Att det ofta ses som positiv att tala flera språk är tydligt, så hur tas det tillvara på i dagens skolor? Eleverna i många klassrum talar idag fler än ett språk. Men är den flerspråkiga vardagen i Europa verkligen så annorlunda mot hur det var här förr? Och hur har det lilla men flerspråkiga Schweiz hanterat sin situation genom åren?

Det och andra frågor tittar vi närmre på i en samling texter kring det ständigt aktuella temat flerspråkighet.

upp