Nätbaserad distanskurs

 • Online Group Courses © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn
 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London
 • Online Group Courses © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn
 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London
 • Online Group Courses © Goethe-Institut London, Photograph: Sinah Grotefels / Fiona Hart
 • Online Group Courses - Testimonial © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn

Lär dig tyska online - närsomhelst, överallt och i grupp!

Med Goethe-Instituts nätbaserade distanskurs i grupp DEUTSCH ONLINE kan du anpassa studierna till ditt schema och är inte bunden till någon ort. Men ändå studerar du inte ensam utan i en grupp på 6 till 16 deltagare. Med hjälp av vardagssituationer lotsas du in i det främmande språket och övar tyska på ett omväxlande sätt. Åldersgräns: från 18 år.

 

Distanskursen i grupp DEUTSCH ONLINE erbjuds på nivåerna A1 till B2. Kursupplägget gör att du på kort tid uppnår målet med dina studier:
 1. Du har två kvalificerade lärare under hela kursen. De ger dig regelbunden återkoppling och personliga inlärningstips. När du har frågor kan du kontakta dem via ett forum på vår lärplattform.
 2. Du arbetar med ett interaktivt digitalt läromedel. Med väl framarbetat övningsmaterial och den senaste metodiken övar du upp både din skriftliga och muntliga färdighet och din läs- och hörförståelse i tyska. På Goethe-Instituts lärplattform får du också göra många olika gruppövningar tillsammans med de andra kursdeltagarna. 
 3. Du har upp till åtta kursträffar med dina lärare och kurskamrater i ert virtuella klassrum. Där kan du samtala med dina kurskamrater och öva på dina muntliga färdigheter.  
 4. Kursen pågår i max fyra månader. Det ger dig möjlighet till intensiv inlärning och dessutom blir du på bästa sätt förberedd för att efter avslutad kurs ta det internationellt erkända språkcertifikatet Goethe-Zertifikat.
 5. Gruppens internationella sammansättning möjliggör ett unikt internationellt utbyte som gör att du får lära dig språket på ett omväxlande sätt.  
Deltagare har dessutom möjlighet att helt gratis använda vårt digitala bibliotek (Onleihe). Du har även tillgång till Goethe-Instituts kostnadsfria utbud, till exempel vårt internetforum Deutsch-für-DichDär kan du öva tyska tillsammans med Goethe-studenter från hela världen och hitta en rad olika appar och spel.

Du kan anmäla dig till följande nivåer av den nätbaserade distanskursen i grupp:

A1 (hela nivån), alternativt uppdelad i delnivåerna A1.1 och A1.2
A2 (hela nivån), B1.1, B1.2, B2.1, B2.2

Efter avslutad kurs får du ett deltagarintyg från Goethe-Institut.

 
Se vår YouTube - video och få ett intryck.

E-Learning
Tekniska krav
 • Mac, iPad, surfplatta, PC eller laptop.
 • Hörlurar med mikrofon
 • Stabil internetuppkoppling. Om du har Wifi-uppkoppling måste du också ha tillräcklig bandbredd, framför allt för de virtuella kursträffarna.

Här kan du testa om din internetuppkoppling klarar kraven:
Test av internethastighet för Deutsch online

Språkliga förkunskaper

För kurserna på nivåerna A1 och A1.1 krävs inga förkunskaper.
Om du är intresserad av de högre nivåerna och det har gått mer än 12 månader sedan du läste tyska vid Goethe-Institut eller du aldrig tidigare läst tyska hos oss, blir du nivåplacerad av oss. 

Nivåplaceringstest på nätet 
Vårt skriftliga nivåplaceringstest kan du göra på nätet på en lösenordsskyddad sida. För att få ett nivåplaceringstest vänd dig till
onlinecourses-dublin@goethe.de
Du kommer då att få ett mejl med ett personligt lösenord och en länk till testet. Det personliga lösenordet kan du bara använda en gång. Testresultatet skickas automatiskt till oss för bedömning. Därefter kommer vårt språkkurskontor att kontakta dig via e-post eller telefon för att hitta en tid för det muntliga nivåplaceringstestet, som kommer att genomföras på telefon. Vårt språkkurskontor meddelar dig sedan per e-post vilken nivå du har placerats i.  
En kurs på 16 veckor motsvarar en arbetsinsats på ungefär 100 timmar, det vill säga cirka 6-7 timmar per vecka. En kurs på 8 veckor halverar arbetsinsatsen till ungefär 50 timmar.

Kursdeltagarna disponerar själva över sin studietid. Undantagna är kursträffarna i det virtuella klassrummet. På 16-veckorskursen är det 8 sådana träffar, på 8-veckorskursen 4, och de ligger på fasta tider. Det är viktigt att ha viss självdisciplin och plugga regelbundet för att klara av uppgifterna, kunna tillgodogöra sig frågorna och svaren på forumet, vid behov hinna repetera sådant som tagits upp och hinna förbereda sig tillräckligt väl inför de virtuella kursträffarna. 

Kursens upplägg

Kursen kombinerar olika inlärningsformer:
 1. Självständiga studier med det interaktiva digitala läromedlet; det innehåller material för den aktuella kursnivån och ger automatisk återkoppling.
  Gruppövningar på Goethe-Instituts lärplattform. De här övningarna går på djupet i utvalda realiaämnen. Kursdeltagarna gör övningarna i grupp men behöver inte vara online samtidigt.
 2. Lärarna följer studenternas arbete i det digitala läromedlet, ger regelbunden återkoppling och kan dessutom lägga upp extra övningsmaterial.  
  Inlämningsuppgifter. Varje vecka ska du skriva en kort text som rättas av läraren. På det här sättet lär du dig redan från början att skriva mejl och andra korta meddelanden. Ämnena för texterna utgår från det som tagits upp i det digitala läromedlet och på träffarna i det virtuella klassrummet. Genom att läraren rättar texterna får du personlig återkoppling om vilka framsteg du gör, tillsammans med mycket tips och förklaringar.
 3. Virtuella kursträffar i Adobe. Här fördjupar du dig i övningsinnehållet. Det är ett utmärkt tillfälle att få använda språket redan från vecka ett för att kommunicera med de andra kursdeltagarna och lärarna. Totalt är det 8 (16-veckorskursen) respektive 4 träffar (8-veckorskursen) där deltagarna måste närvara samtidigt. Tiderna för kursträffarna (kvällar eller  helger) bestäms vid kursstarten av lärarna. Veckan före kursen är en inledande träff inplanerad för att kursdeltagarna ska få all information de behöver om kursen och får bekanta sig med det digitala läromedlet och lärplattformen. På de följande träffarna övas muntlig färdighet i korta dialoger, man går igenom de viktigaste grammatiska strukturerna och tar upp realiaämnen. 
Du får ett deltagarintyg efter kursen om du har gjort 70% av innehållet i det digitala läromedlet, har deltagit i 75% av de virtuella kursträffarna och har gjort de skriftliga uppgifterna på lärplattformen.

Dessutom har deltagarna möjlighet att anmäla sig till Goethe-Zertifikat. Detta prov är avgiftsbelagt och ingår inte i priset för DEUTSCH ONLINE. 
  Nivå A1
Kursstart 12/3 2020
Slutdatum (kurslängd) 12/7 2020 
(1 vecka påsklov)
Sista anmälningsdag 10/3 2020
Virtuella kursträffar 8 träffar i det virtuella klassrummet som vid kursstart bestäms av lärarna.
Anmälan Anmäl dig här

Betala distanskursen DEUTSCH ONLINE
(paypal.com)
Pris € 700
   
  Nivå A1.1
Kursstart 26/3 2020
Slutdatum (kurslängd) 31/5 2020 (8 veckor)
Sista anmälningsdag 24/3 2020
Virtuella kursträffar 4 träffar i det virtuella klassrummet som vid kursstart bestäms av lärarna.
Anmälan Anmäl dig här

Betala distanskursen DEUTSCH ONLINE
(paypal.com)
Pris € 380
   
  Nivå A1.2
Kursstart 12/3 2020
Slutdatum (kurslängd)) 17/5 2020 (8 veckor)
Sista anmälningsdag 10/3 2020
Virtuella kursträffar 4 träffar i det virtuella klassrummet som vid kursstart bestäms av lärarna.
Anmälan Nivåplaceringstest

Anmäl dig här

Betala distanskursen DEUTSCH ONLINE
(paypal.com)
Pris € 380
   
  Nivå A2, B1.1,
B1.2, B2.1, B2.2
Kursstart 12/3 2020
Slutdatum (kurslängd) 12/7 2020 (1 vecka påsklov)
Sista anmälningsdag 10/3 2020
Virtuella kursträffar 8 träffar i det virtuella klassrummet som vid kursstart bestäms av lärararna.
Anmälan Nivåplaceringstest

Anmäl dig här
 
Choose Level 
Pris € 700