Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Institut Goethe-Zertifikat B1 Foto: Getty Images/DexImage

Du vill ...

  • genomföra högskoleförberedande studier (Studienkolleg) i Tyskland
  • bo och arbeta i Tyskland
  • ha ett intyg på framgångsrika studier på nivå B1
  • ha ett officiellt och internationellt vedertaget certifikat.

Goethe-Zertifikat B1 är ett tyskprov för ungdomar och vuxna. Det fastställer att man kan använda det tyska språket självständigt och motsvarar den tredje nivån (B1) på den skala med sex nivåer som ingår i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Genom att klara provet visar du att du ...

  • kan förstå huvudinformationen när tydligt standardspråk används och det handlar om välkända saker från arbete, skola, fritid och etcetera
  • kan hantera de flesta situationer kan uppstå under resor i tyskspråkiga länder
  • kan uttala dig enkelt och sammanhängande om välkända ämnen och dina personliga intresseområden
  • kan återge erfarenheter och händelser, beskriva drömmar, förhoppningar och mål samt ge korta motiveringar eller förklaringar.

Förberedelser

Övningsmaterial

Här hittar du exempel- och övningsmeningar för att kunna öva på nätet, även interaktivt och för personer med funktionsnedsättning.

Ytterligare information

Här kan du få tag i ytterligare information om Goethe-Zertifikat B1 och läsa mer om förutsättningar och provinnehåll: