Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

Goethe-Institut Deutschprüfungen Fit in Deutsch 1 Foto: Getty Images/Echo

Du vill ...

  • göra ett tyskprov för barn och ungdomar mellan 10 och 16 år
  • ha ett intyg på mycket enkla tyskkunskaper
  • ha ett intyg på framgångsrika studier på nivå A1
  • ha ett officiellt och internationellt erkänt certifikat.

Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 är ett tyskprov för barn och ungdomar mellan 10 och 16 år. Det fastställer mycket enkla språkkunskaper och motsvarar den första nivån (A1) på den skala med sex nivåer som ingår i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Genom att klara provet visar du att du ...

  • kan ställa och besvara enkla frågor samt be om något och reagera adekvat när någon ber dig om något
  • skriva om dig själv och andra genom att använda enkla fraser och meningar
  • förstå samtal och texter som handlar om välkända saker.

Förberedelser

Övningsmaterial

Här hittar du exempel- och övningsmeningar för att kunna öva på nätet, även interaktivt.

Ytterligare information

Här kan du få tag i ytterligare information om Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 och läsa mer om förutsättningar och provinnehåll: