Goethe-Zertifikat A2

En ung kvinna knyter nävarna av glädje. Foto: Getty Images/Daniel Laflor

Du vill ...

  • ha ett intyg på enklare tyskkunskaper
  • ha ett intyg på framgångsrika studier på nivå A2
  • ha ett officiellt och internationellt vedertaget certifikat

Goethe-Zertifikat A2 är ett prov i tyska för vuxna. Det förutsätter elementära språkkunskaper och motsvarar den andra nivån (A2) på den skala med sex nivåer som ingår i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR).

Genom att klara provet visar du att du ...

  • kan förstå och använda meningar och vanliga uttryck i vardagssituationer
  • kan föra ett samtal i enkla, rutinmässiga situationer som handlar om informationsutbyte kring välkända och vanligt förekommande ämnen
  • med enkla medel kan beskriva din bakgrund och utbildning, den omedelbara omgivningen och sådant som står i samband med direkta behov.

Förberedelser

Övningsmaterial

Här hittar du exempel- och övningsmeningar för att kunna öva på nätet, även interaktivt och för personer med funktionsnedsättning.

Ytterligare information

Vad testar vi med Goethe-Zertifikat A2? Vad är viktigt i övrigt?