Samtal ​Samtal om klimatet

WEATHER GLASS OR CRYSTAL BALL © Goethe-Institut

Ons, 22.09.2021 -
Ons, 06.10.2021

Goethe-Institut Stockholm

I projektet Weather Glass or Crystal Ball? Mapping the Weather in Arts and Science undersöker vi frågan om hur vi upplever vädret och klimatförändringarna och hur vi kommunicerar kring dem. Efter ett hackathon med forskare och konstnärer i Glasgow som arrangerades i november 2020 och ett samtal med konstnärerna Jens Hauser och Laura Beloff den 16 september, kommer deltagarna i "Samtal om klimatet" att ta upp frågan om hur vi på bästa sätt kan tematisera och kommunicera om klimatkrisen och vilka berättelser som ger oss styrka att göra det som krävs.

Samtalen kretsar kring klimatet som emotional, holistisk och konstnärlig berättelse. Diskussionen avslutas med en performance.
Moderator: Svante Helmbaek Tirén  

Vänligen anmäl dig på Eventbrite
 
10:25 - 11:35
Klimatet som en känslomässig berättelse

Samtal om klimatet är ofta mycket känslosamma, inte minst eftersom man snabbt kommer in på vad enskilda länder eller individer bör eller inte bör göra. Nyheter om väderkatastrofer som torka och översvämningar väcker också starka känslor, men rädsla gör oss svaga. Hur kan vi möta klimatförändringens skrämmande verklighet och samtidigt finna kraft för en ny-start?

Anke Fischer, Uppsala lantbruksuniversitet
Kata Nylén, leg. psykolog, författare och medgrundare av Klimatpsykologerna

 
11:45 - 13:00
Klimatet som en helhetsberättelse

Vi lever i en värld vars rytm knappast längre bestäms av naturen, utan av det globala ekonomi- och konsumtionssamhällets krav. Större delen av vår miljö är numera skapad av människan eller har åtminstone påverkats i hög grad av människan. Kan en holistisk förståelse av naturen och världen hjälpa oss att hitta en väg ut ur klimatkrisen?

Friedrich von Borries, Hochschule für Bildene Künste
Isabel Löfgren, Södertörns högskola
Janna Holmstedt, Statens historika museer
Moa Sandström, Umeå universitet
 
14:00 - 15:30
Klimatet som konstnärlig berättelse

Konsten ger oss möjlighet att se världen med andra ögon, att upptäcka nya erfarenhets- och uttrycksmöjligheter som annars skulle ha varit dolda för oss i vardagen. Konsten är flerstämmig och dess styrka ligger i öppenheten. Hur kan konsten bidra till att människor omprövar sin hållning till världen? Hur kan den beröra människor och bjuda in dem till att engagera sig för en gemensam sak?
 
Leonie Licht, Universität für Angewandte Kunst, Wien
Daniel Urey, Thinktank LABLAB
Andres Veiel, Filmregissör
Jens Evaldsson, Rut Karin Zettergren, Finn Arschavir, konstnärer i regionalprojektet
                       
15.30 – 16.00
Alison Scott – Perfomance "Can we talk about the weather?"
 

Tillbaka