Samtal Missnöjets geografi

Missnöjets geografi - bokomslag © Goethe-Institut

25/1 2023, kl. 18:00

Goethe-Institut Stockholm

Ett samtal om hur sociala strukturer och människors mentalitet påverkas vid stora samhällsförändringar med författaren och professorn i sociologi Steffen Mau och författaren och chefen för tankesmedjan Arena Idé, Lisa Pelling. Moderator är urbanhistorikern Håkan Forsell.

Både Steffen Mau och Lisa Pelling har med sina böcker undersökt en missnöjets geografi. Boken Lütten Klein handlar om orten där författaren och sociologen Steffen Mau växte upp i DDR på 70-talet. Efter återföreningen drabbades orten hårt av arbetslöshet och nedläggningar och när Mau återvänder 30 år efter murens fall frågar han sig hur den sociala strukturen och mentaliteten har förändrats sedan han växte upp. Vad är det som gör människorna så missnöjda?

Det svenska missnöjet bygger på över trehundra samtal med människor i Sverige från Haparanda i norr till Landskrona i söder, från glesbygdens Ljusnarsberg till hyreshusområdet i Sandvången. Samhället har dragit sig tillbaka och den lokala affären har lagts ner. Jobben har blivit färre och osäkrare, de äldre måste vrida och vända på varenda krona för att pensionen ska räcka till. Vardagen har blivit otrygg, det har sprängts i portuppgången bredvid och man är rädd att gå ut när det är mörkt.

Hur påverkas människors vardag av växande sociala klyftor? Vad händer med minnet av orten där man växt upp när vardagen präglas av att samhället drar sig tillbaka och att det råder en större ekonomisk osäkerhet? Hur kan vi göra det möjligt att leva tillsammans, i Sverige och i Tyskland, och lösa de samhällsproblem som i dag ofta överskuggas av debatten om invandring? Hur förändrar vi missnöjets geografi?

Steffen Mau är professor i makrosociologi vid Humboldtuniversitetet i Berlin, där arbetar han med jämförande välfärdsforskning, social ojämlikhet och europeisk integration. Han har publicerat flitigt om människors attityder till välfärdsstaten och om relationerna mellan välfärdsstatens institutioner och offentligt stöd. Hans arbete undersöker även vilken inverkan europeiseringen får på social ojämlikhet.

Mer om Lütten Klein (suhrkamp.de)

Lisa Pelling är chef för tankesmedjan Arena Idé med särskilt ansvar för demokrati och välfärdsfrågor. Tillsammans med Johanna Lindell är hon författare till Det svenska missnöjet (Atlas 2021). Lisa är också ledarskribent på Dagens Arena och regelbunden kolumnist i Social Europe. Lisa har doktorerat i statsvetenskap vid Wiens universitet, och bl a varit politiskt sakkunnig på utrikesdepartementet.
Mer om Det svenska missnöjet (arenaide.se)

Samtalet är ett samarbete mellan Friedrich-Ebert-Stiftung Nordic countries, Goethe-Institut Schweden och Arena Idé.

Vi planerar även att spela in samtalet och sprida det som en podcast.


Hälsorekommendationer

Den svenska regeringen har beslutat att restriktionerna för offentliga evenemang ska hävas helt den 9 februari 2022. Vi är mycket glada att välkomna våra gäster utan begränsningar.
Vi uppmanar dig att stanna hemma vid förkylningssymtom. Handsprit finns tillgängligt i våra lokaler.

Varmt välkommen!

Tillbaka