Onleihe: Thư viện điện tử của Đức

Onleihe là gì?

4 bước đơn giản để dùng Onleihe

Bước 1: Đăng ký © Goethe-Institut

Bước 1: Đăng ký

Hãy tạo một tài khoản "Mein Goethe.de" nếu bạn chưa có.
Đăng ký ngay


Bước 2: Kích hoạt © Goethe-Institut

Bước 2: Kích hoạt

Kích hoạt tài khoản của bạn trong mục "Thư viện điện tử của tôi" bằng cách bấm vào nút "Đăng nhập"
Kích hoạt ngay


Bước 3: Tải ứng dụng về và cài đặt © Goethe-Institut

Bước 3: Tải ứng dụng về và cài đặt

Hãy tải ứng dụng từ kho ứng dụng hoặc sử dụng trình duyệt trên thiết bị của bạn.
Tải xuống ngay


Bước 4: Trải nghiệm © Goethe-Institut

Bước 4: Trải nghiệm

Hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn "Goethe-Institut" là thư viện của bạn trong ứng dụng Onleihe.


Dùng Onleihe ngay
Hãy xem Onleihe hoạt động như thế nào

Hỗ trợ

Hỗ trợ © Goethe-Institut

Nếu bạn gặp khó khăn, hãy liên hệ với chúng tôi theo mẫu này hoặc qua ứng dụng WhatsApp. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!