Về chúng tôi

Goethe-Institut Ho Chi Minh City Photo: Goethe-Institut Ho Chi Minh City

HCMC Institutsansicht Außenansicht Ảnh: © Viện Goethe TP. Hồ Chí Minh

Thông tin về viện Goethe TP. Hồ Chí Minh

Viện Goethe Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2004 với mục đích ban đầu như là một trung tâm tiếng Đức tại Sài Gòn. Mỗi năm có khoảng 2000 người tham dự các khóa học tại đây. Chúng tôi luôn khai giảng các khóa học mới „Deutsch als Fremdsprache“ dành cho người lớn xuyên suốt cả năm. Bên cạnh đó, viện Goethe cũng thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo và Workshop dành cho các giáo viên tiếng Đức.

Theo dõi chúng tôi trên