Tư vấn và dịch vụ

Fortbildungswoche © © Goethe-Institut Hanoi Fortbildungswoche © Goethe-Institut Hanoi
Bạn đang là giáo viên tiếng Đức, hay bạn muốn trở thành giáo viên tiếng Đức? Đang dạy cho các khóa DaF hay là người chịu trách nhiệm đào tạo tiếng Đức tại cơ sở? Vậy chắc chắn sẽ cơ hội dành cho bạn trong khuôn khổ hợp tác giáo dục của chúng tôi.

Chúng tôi hỗ trợ các giáo viên, các tổ chức và trung tâm đào tại ở Việt Nam trong tất cả những câu hỏi về dạy tiếng Đức. Chúng tôi có:
  • Tư vấn về giáo trình dạy và học tiếng Đức; phương pháp dạy; thi cử
  • giáo trình đào tạo cơ bản giáo viên DaF ở Việt Nam, Đào tạo nâng cao cho giáo viên tiếng Đức ở Việt Nam và Đức
  • Tổng quan về các tài liệu mới nhất
  • Ý tưởng và tài liệu về quảng bá hình ảnh cho nước Đức