Về chúng tôi

Goethe-Institut Hanoi Ảnh: Viện Goethe Hà Nội

Nhiệm vụ và mục đích

Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về văn hoá.

Cơ hội việc làm

Thông báo tuyển dụng và thực tập tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh

Các đối tác và các nhà tài trợ

Bạn có thể hỗ trợ công việc của chúng tôi với tư cách là đối tác hay nhà tài trợ.

25 năm thành lập viện Goethe Hà Nội

HAN 25 Jahre Header Banner © Viện Goethe Hà Nội

1997-2022
25 năm thành lập viện Goethe Hà Nội

25 năm Viện Goethe Hà Nội! Chúng tôi xem đây là dịp kỷ niệm lịch sử phát triển của Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Đức tại Việt Nam và gửi lời cảm ơn những người bạn đồng hành trong mạng lưới đối tác vì sự hợp tác quý báu của họ.