Dạy tiếng Đức
Các cuộc thi và các chương trình

Làm cho học viên năng động là nhiệm vụ quan trọng nhất - và đôi khi là khó khăn nhất - của mỗi giáo viên. Vì vậy, chúng tôi đã tập hợp một loạt các gợi ý về các chương trình văn hóa và các cuộc thi nhằm giúp đỡ thúc đẩy học viên của mình để cho việc học tiếng Đức ngày càng vui hơn và thân thiện hơn.