Cơ hội việc làm

Geschäftsleute mit Puzzle © Viện Goethe
Tính đa dạng, sự tò mò và cởi mở là những đặc điểm của chúng tôi. Viện Goethe là một tổ chức văn hoá của Cộng hoà liên bang Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về văn hoá. Thông qua việc cung cấp thông tin về cuộc sống văn hoá, xã hội và chính trị, chúng tôi giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về nước Đức.
Chuyên gia tư vấn ở Đức © fintegral

Liên tục tuyển dụng
Chuyên gia tư vấn ở Đức

Als spezialisierte und international erfolgreiche Beratungsgesellschaft im Risikomanagement suchen wir explizit Hochschulabsolvierende (m/w/d) aus Vietnam, die sich für einen Berufseinstieg als Consultant in Deutschland interessieren.

Consultant im Risikomanagement

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng tại Hà Nội

Thông báo tuyển dụng tại TP. Hồ Chí Minh

Liên hệ

Viện Goethe Hà Nội

Wilfried Eckstein Foto: Goethe-Institut Ông Wilfried Eckstein
Viện trưởng
Tel. +84 24 32004494
Wilfried.Eckstein@goethe.de

Viện Goethe TP. Hồ Chí Minh

Herr Mpangi Otte Foto: Herr Mpangi Otte Ông Mpangi Otte
Viện trưởng
Tel.: +84 28 38326716
Mpangi.Otte@goethe.de