Cơ hội việc làm

Geschäftsleute mit Puzzle © Viện Goethe

Tính đa dạng, sự tò mò và cởi mở là những đặc điểm của chúng tôi. Viện Goethe là một tổ chức văn hoá của Cộng hoà liên bang Đức, hoạt động trên phạm vi toàn thế giới. Chúng tôi hỗ trợ việc phổ cập tiếng Đức ở nước ngoài và thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về văn hoá. Thông qua việc cung cấp thông tin về cuộc sống văn hoá, xã hội và chính trị, chúng tôi giới thiệu một bức tranh toàn cảnh về nước Đức.

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng tại Hà Nội


Thông báo tuyển dụng tại TP. Hồ Chí Minh


Liên hệ