Dạy tiếng Đức

Goethe-Institut là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên tiếng Đức ở Việt Nam, ở Đức hay trong chương trình học từ xa. Chúng tôi cung cấp những tài liệu giảng dạy mới mẻ và linh hoạt cho giờ học của bạn. Bạn hãy tìm hiểu về các chương trình của Goethe-Institut dành cho các giáo viên Tiếng Đức.

Deutsch unterrichten © Getty Images

Những gì chúng tôi cung cấp

Deutschstunde

Das Portal für DaF-Lehrkräfte

Deutschstunde ist das Portal für Unterrichtsmaterialien von Deutsch als Fremdsprache, Fortbildungen und Magazin Sprache. Der Kontakt zu anderen Lehrkräften über lokale Communitys ist nur wenige Klicks entfernt.

Deutschstunde – Das Portal für DaF-Lehrkräfte Marc Bibas © Goethe-Institut

Deutsch für Beruf und Studium ©