Dự án Vivantes
Sang Đức làm điều dưỡng

Về dự án

Trên cơ sở Ý định thư, ký giữa Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (MOLISA) và Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức, Viện Goethe cung cấp các khóa học tiếng Đức để chuẩn bị về ngôn ngữ và văn hóa cho các lao động có trình độ chuyên môn cao. Với chứng chỉ tiếng của Viện Goethe, từ năm 2013 đến nay đã có gần một nghìn người sang học nghề điều dưỡng tại Đức. Theo thỏa thuận với các đối tác của Viện  như Công ty TNHH VIVANTES Diễn đàn cho người cao tuổi và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) GmbH chúng tôi có những khóa học tiếng dành riêng cho học viên của chương trình với những học phần về ngôn ngữ chuyên ngành.

Phỏng vấn TS. René Herrmann


Về dự án tại Việt Nam

 • ViPro1 © Viện Goethe Hà Nội

 • Vipro 2 © Viện Goethe Hà Nội

 • ViPro 3 © Viện Goethe Hà Nội

 • ViPro 4 © Viện Goethe Hà Nội

 • ViPro 5 © Viện Goethe Hà Nội

 • ViPro 6 © Viện Goethe Hà Nội

 • ViPro 7 © Viện Goethe Hà Nội

 • ViPro 8 © Viện Goethe Hà Nội

 • ViPro 9 © Viện Goethe Hà Nội

 • ViPro 10 © Viện Goethe Hà Nội

 • ViPro 11 © Viện Goethe Hà Nội

 • ViPro 12 © Viện Goethe Hà Nội

Liên hệ

Goethe-Institut Logo © © Goethe-Institut Goethe-Institut Logo

Anh Balazs Paal
Giám đốc dự án Vivantes

Viện Goethe Hà Nội
56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
100000 Hà Nội
Việt Nam
Tel.: +84 24 3200 4494
Email: Balazs.Paal@goethe.de
Homepage: www.goethe.de/vietnam
Trung tâm Lao động ngoài nước © © Trung tâm Lao động ngoài nước Trung tâm Lao động ngoài nước © Trung tâm Lao động ngoài nước

Trung tâm Lao động ngoài nước
Số 1, Trịnh Hoài Đức, quận Đống Đa,
100000 Hà Nội
Việt Nam
Tel: +84 24 7303 0199 - Ext. 122 hoặc 142
Homepage: www.colab.gov.vn

Ý kiến của bạn rất quan trọng đối với

Hãy cho chúng tôi biết sau vài phút điều bạn quan tâm và cách chúng tôi có thể cải thiện trang web của mình.