Hà Nội
Về chúng tôi

 • Cổng chính © Viện Goethe Hà Nội

  Cổng chính

 • Lễ tân © Viện Goethe Hà Nội

  Lễ tân

 • Lớp học © Viện Goethe Hà Nội

  Lớp học tiếng Đức

 • Sân trước © Viện Goethe Hà Nội

  Sân trước

 • Thư viện Ảnh: Francis Roux © Viện Goethe Hà Nội

  Thư viện

 • Halle © Viện Goethe Hà Nội

  Phòng đa năng

Viện Goethe Hà Nội, được thành lập năm 1997, thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa Việt Nam, Đức và Châu Âu. Trong mối tương quan này, Viện Goethe Hà Nội ủng hộ và tổ chức nhiều chương trình để giới thiệu văn hóa Đức đến Việt Nam, nhằm tăng cường đối thoại văn hóa giữa hai nước.

Hàng năm, Viện Goethe Hà Nội cung cấp các khóa học tiếng Đức và tổ chức các kỳ thi tiếng Đức cho người lớn. Bên cạnh đó, Viện còn tổ chức các khóa đào tạo và hội thảo bổ sung cho giáo viên trong lĩnh vực tiếng Đức như một ngoại ngữ. Với công tác ngôn ngữ của mình, Viện Goethe giúp những người học tiếng Đức của mình có khả năng di chuyển cá nhân và nghề nghiệp thông qua việc chuẩn bị ngôn ngữ và liên văn hóa cho cuộc sống ở các quốc gia nói tiếng Đức.

Thư viện cung cấp những tài liệu cập nhật về đời sống văn hóa, xã hội và chính trị ở Đức. Tất cả những ai quan tâm đến đất nước và văn hóa Đức, muốn học hoặc dạy tiếng Đức, đều có thể tra cứu hoặc mượn tài liệu từ thư viện của chúng tôi.

Liên hệ

Viện Goethe Hà Nội

56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình
100000 Hà Nội
Việt Nam
Tel.: +84 24 32004494
info-hanoi@goethe.de
www.goethe.de/vietnam
Facebook icon
www.facebook.com/Goethe.Institut.Hanoi
Youtube icon
www.youtube.com/GIVietnam