Các kỳ thi tiếng Đức

Deutschprüfungen © Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart Deutschprüfungen Foto: Goethe-Institut/Bettina Siegwart

Hà Nội

Tất cả thông tin về các kỳ thi của chúng tôi ở Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Tất cả thông tin về các kỳ thi của chúng tôi ở TP. Hồ Chí Minh

Các thông tin khác

Kiểm tra trình độ tiếng Đức

Hãy thử kiểm tra xem bạn ‘‘ giỏi‘‘ tiếng Đức đến mức nào: liệu bạn mới ở trình độ bắt đầu, trình độ nâng cao hay thực sự rất thành thạo tiếng Đức? Bài kiểm tra này sẽ giúp bạn có định hướng đầu tiên.
 

Đoàn tụ gia đình

Chứng chỉ Goethe – Zertifikat A1 và các chứng chỉ cao hơn (A2 đến C2) được công nhận là chứng chỉ ngoại ngữ cho thủ tục nhập cư đoàn tụ gia đình vào Đức.

Tổng quan về các trình độ A1–C2

Các khoá học tiếng Đức của chúng tôi được phân loại theo các bậc trình độ của Khung chuẩn chung về ngôn ngữ của Cộng đồng châu Âu.