Dành cho các nghệ sỹ Việt Nam
Lời mời tham dự

Stagelights © GettyImages

Cho các chương trình và dự án văn hóa - nghệ thuật hợp tác với CHLB Đức và các nước trong khu vực SAN (Đông Nam Á, Úc, New Zealand)