Science Film Festival

Sự lựa chọn chính thức của các bộ phim sẽ được công bố trong thời gian tới!

Thời gian nhận các phim cho Liên hoan phim khoa học 2018 đã kết thúc. Hiện tại tất cả các phim được gửi đến đang được duyệt tại các nước tham dự. Tổng cộng có 278 phim từ 24 quốc gia khác nhau. Một con số kỉ lục! Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà làm phim và các nhà sản xuất phim đã đóng góp cho Liên hoan. Danh sách các phim được lựa chọn sẽ được công bố vào tháng 8.

TLe festival a atteint plus d'un million de visiteurs pour la première fois en 2017 et continue d'être le plus grand événement du genre dans le monde. Năm 2017 Liên hoan Phim Khoa học đã thu hút hơn một triệu người tham dự và vẫn tiếp tục là sự kiện lớn nhất của thế giới. Năm 2018, Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 23 tháng 12 tại hơn 20 quốc gia ở Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông và Châu Phi.

Liên hoan Phim Khoa học sẽ mời những người tham dự cùng trải nghiệm những kinh nghiệm đóng góp chắt lọc nhất từ truyền thông khoa học quốc tế và khám phá chủ đề năm nay về CUỘC CÁCH MẠNG THỰC PHẨM. Khi chúng ta suy nghĩ về các mối đe dọa hiện tại đối với môi trường, trước tiên chúng ta sẽ nghĩ đến ô tô và việc mở rộng các thành phố. Chúng ta hiếm khi nghĩ đến thực phẩm trên bàn của chúng ta trong ngữ cảnh này. Nhưng sự thật là việc đảm bảo thực phẩm cho dân số thế giới ngày càng tăng là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh của chúng ta.

Image Map
  © NHK, Natural History New Zealand Limited und CCTV9 in Kooperation mit ARTE für Science Channel

  PHIM ĐOẠT GIẢI 2017

  • © Les- Films I'ici Hey Jude Productions
   Visual Effects & Cinematography Award
   Amos, The Impossible Shot
  • © NTR
   IPST Education Award
   Full Proof – Salt
  • © a & o buero filmproduktion
   Ecofilmprize
   Bugs – Nature's Little Superheroes
  • © NOVA Production
   Discovery Award
   Iceman Reborn
  • © NHK
   Technology Award
   Evolving AI: Blessing or Curse?
  • © ALTOMEDIA
   Prize of the Jury
   Dynamic Salt
   The Festival
   Countries and Programme
   Awards