Konkurs za prijem strip radova Raznolikosti u bosansko-njemačko-francuskim stripovima

DIVERSITÄT IN BOSNISCH-DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN COMICS Instituit Francais © institutfrancais.ba

Po, 23.05.2022 -
Ne, 31.07.2022

Konkurs

Francuski institut i Goethe-lnstitut u Bosni i Hercegovini pozivaju sve strip ilustratore i ilustratorice iz Bosne i Hercegovine da prijave svoje strip radove na temu „raznolikosti" na nagradni konkurs.
Autorima i autoricama dajemo potpunu slobodu da predstave svoje viđenje kulturne i seksualne raznolikosti.
Autori i autorice koji žele učestvovati u konkursu moraju ispuniti sljedeće preduslove:
• da su državljani Bosne i Hercegovine
• da imaju više od 18 i maksimalno 30 godina

Radove mogu prijaviti sa sljedećim predispozicijama:
Strip rad koji žele prijaviti može biti dužine od jedne (1) do četiri (4) stranice
i može biti nacrtan posebno za konkurs ili neki od starijih radova autora/autorica.
Na jednom stripu može raditi više autora/autorica a imena svih njih moraju biti navedena
na prvoj stranici stripa sa naznakom ko je autor/autorica kojeg dijela rada.
Isti autor/autorica/grupa autora/autorica može prijaviti samo po jedan rad
Radove slati najkasnije do 30. juna 2022. na konkurs@institutfrancais.ba

Nazad