Stručni seminar za nastavnike i nastavnice njemačkog jezika DLL 16 – Sprachbildung in allen Fächern

DLL BiH 02.2021 © Goethe-Institut

Su, 20.03.2021 -
Ne, 30.05.2021

Sarajevo

DEUTSCH LEHREN LERNEN

Zainteresovani ste za stručnim usavršavanjem za nasatvnike/ce njemačkog jezika?
 
Učinite nastavu efikasnijom!
Želite steći nova znanja u pedagoškom ili metodičko-didaktičkom polju? 
 
Prijavite se za stipendiju za stručnu obuku Deutsch Lehren Lernen 16 –  Sprachbildung in allen Fächern.
 
Kratak opis ovog modula DLL obuke:
 
Ova cjelina se bavi pitanjem kako se jezičke vještine mogu promicati i u stručnoj nastavi. „Jezičko obrazovanje kroz sve predmete“ nije namijenjeno samo nastavnicima i nastavnicama u čijim razredima postoji veliki broj djece s migracijskom pozadinom, nego pokazuje načine općeg promicanja njemačkog jezika kao jezika obrazovanja kroz sve predmete.
U ovoj se cjelini također govori o srodnim podpodručjima poput interkulturalnog učenja i višejezičnosti. Ilustrativni primjeri iz školske prakse u vidu inserata iz nastave i intervjua su pri tome povod za diskusiju.

 
DLL-obuka se sastoji od 2 seminara sa obaveznim prisustvom:
mart i maj 2021. te online-dijela (od 10 sedmica).
 
CILJNA GRUPA SU:
Nastavnici/ce njemačkog jezika
 
USLOVI:
  • VSS (prednost studij „Germanistika“)
  • Sprovođenje PEP-a u sopstvenoj nastavi 
FINANSIRANJE:
Goethe-Institut BiH dodjeljuje pune stipendije.
 
CERTIFICIRANJE:
Nakon ispunjenih obaveza (seminari, zadaci, PEP).
 
Pošaljite Vašu prijavu do 12.3.2021. na:
Fortbildungen-sarajevo@goethe.de
 
Više informacija uskoro na našoj web stranici.

Nazad