Bijscholing in Duitsland

Fortbildung in Deutschland Foto: Goethe-Institute in Deutschland

Beurzen voor seminars en taalcursussen

BEURS VOOR GROEPSBIJSCHOLING

Het bijscholingsseminar in Leipzig is een uitwisselingsproject tussen Duitsland en België. Elk jaar nemen 30 leerkrachten Duits uit België eraan deel. Tijdens de seminarweek ontdekken en beleven de gasten de stad en gaan ze met bewoners en deskundigen in gesprek. Samen met hun collega’s gaan ze dieper in op hun indrukken en inzichten die ze uit hun lessen hebben gehaald.

Na publicatie van de oproep kan men zich kandidaat stellen bij het Vlaams, Waals dan wel Duitstalige ministerie van Onderwijs. Informatie met betrekking tot het uiterste sollicitatiedatum zal u binnenkort worden meegedeeld via de website van de ministeries.

Contactpersoon voor leerkrachten uit Vlaanderen:
Katrien Vercruyssen
katrien.vercruyssen@ond.vlaanderen.be
Je kan je inschrijven via de website van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs.

Contactpersoon voor leerkrachten uit Wallonië:
Annie Lassoie
annie.lassoie@cfwb.be

Contactpersoon voor leerkrachten uit de Duitstalige Gemeenschap:
Stephanie Palm
stephanie.palm@dgov.be