Udlånsbetingelser - Goethe-Institut Danmark

Hurtig adgang:

Gå direkte til indholdet (Alt 1) Gå direkte til hovednavigationen (Alt 2)

Udlånsbetingelser

Bildausschnitt: beleuchteter, festlicher, vertäfelter Filmvorführraum

Regler og rettigheder

Filmudlånet gælder udelukkende ikke kommercielle visninger.
Det er ikke tilladt at overspille eller kopiere en film til andre medier.
Uretmæssige filmvisninger kan forfølges strafferetligt. For at overholde forfatterrettighederne skal filmværkerne vises i deres fulde længde, og de må ikke ændres. Visningsrettighederne må ikke overdrages til andre.

Frister

Vær venlig at bestille filmene så tidligt som muligt. De angivne afleveringsfrister bedes overholdt.

Indberetning

Angivelse af antallet af visninger og tilskuere bedes overholdt.
Kopiskader bedes meddelt med det samme.

Kopiskader

Låneren hæfter for kopiskader, der er forårsaget af vedkommende.
Udgiften til en ny kopi kan pålægges låneren.

Almene oplysninger

I tilfælde af overtrædelse af udlånsbetingelserne forbeholder Goethe-Institut Dänemark sig ret til at nægte låneren yderligere filmudlån. Goethe-Institut Dänemark er ikke ansvarligt, hvis andre ikke overholder frister og reserveringer. Goethe-Institut Dänemark anmoder om at blive nævnt i al omtale og reklame for filmprogrammer, der gennemføres med instituttets filmkopier. (Goethe-Institut Dänemarks logo kan tilsendes efter ønske.) 

Bestilling

Forud for den første bestilling bedes man benytte vores online-registrering. Som registreret låner kan man bestille de ønskede film med angivelse af kundenummer via online-formularen.