Niveauer A1–C2
Tyskkurser og Tyskprøver

  Grundlæggende sprogfærdigheder
  A1
Kan forstå og bruge fortrolige, dagligdags og ganske enkle sætninger, som stiler mod en tilfredsstillelse af konkrete behov. Kan præsentere sig selv og stille andre folk spørgsmål om deres person – f.eks. hvor de bor, hvilke folk de kender, eller hvilke ting de har – og kan give svar på spørgsmål af den slags. Kan gøre sig forståelig på en enkel måde, hvis samtalepartnerne taler langsomt og tydeligt og er parate til at hjælpe.
  A2
Kan forstå sætninger og hyppigt anvendte udtryk, som hænger sammen med områder af ganske umiddelbar betydning (f.eks. informationer om person og familie, indkøb, arbejde. Kan gøre sig forståelig i enkle, rutinemæssige situationer, hvor det drejer sig om enkel og direkte udveksling af informationer om fortrolige og velkendte ting. Kan med enkle midler beskrive sin egen herkomst og uddannelse og ting i sammenhæng med umiddelbare behov.
  Selvstændige sprogfærdigheder
  B1
Kan forstå hovedpunkterne, når der bruges standardsprog, og når det drejer sig om fortrolige ting fra arbejde, skole, fritid osv. Kan klare de fleste situationer, som man løber ind i på rejser i sprogområdet. Kan ytre sig enkelt og sammenhængende om fortrolige temaer og personlige interesseområder. Kan berette om erfaringer og hændelser, drømme, håb og mål og give korte begrundelser og forklaringer på planer og anskuelser.
  B2
Kan forstå hovedindholdet i komplekse tekster til konkrete og abstrakte temaer; forstår på ens eget specialområde også en faglig diskussion. Kan gøre sig forståelig så spontant og flydende, at en normal samtale med folk, der har tysk som modersmål, er mulig uden større anstrengelse fra begge sider. Kan udtrykke sig klart og detaljeret om et bredt spektrum af temaer, kommentere et standpunkt til et aktuelt spørgsmål og angive fordele og ulemper, ved forskellige muligheder.
  Kompetente sprogfærdigheder
  C1
Kan forstå et bredt spektrum af krævende, længere tekster og også forstå implicitte betydninger. Kan udtrykke sig spontant og flydende uden tydeligvis at måtte lede efter ord. Kan benytte sproget effektivt og fleksibelt i selskabs- og arbejdslivet eller i uddannelsen og i studiet. Kan udtrykke sig klart, struktureret og udførligt i komplekse sager og i den forbindelse anvende forskellige midler til at binde teksten sammen.
  C2
Kan praktisk taget forstå alt, hvad han/hun læser uden besvær. Kan sammenfatte forskellige informationer fra forskellige skriftlige og mundtlige kilder og kan i den forbindelse gengive begrundelser og forklaringer i en sammenhængende fremstilling. Kan udtrykke sig spontant, meget flydende og nøjagtigt og også tydeliggøre finere betydningsnuancer ved mere komplekse sager.