Gruppekursus TYSK ONLINE

 • Onlinekurse Online Gruppenkurse © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn
 • Onlinekurse Manon Onlinekurser citat © Goethe-Institut London
 • Onlinekurse Onlinekurse © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn
 • Onlinekurse Jeronimo Online gruppekurser citat © Goethe-Institut London
 • Online gruppekurser Online gruppekurser © Goethe-Institut London | Sinah Grotefels, Heike Sinn
 • Onlinekurse Rochelle Online gruppekurser citat © Goethe-Institut London

Lær tysk online - til enhver tid, overalt og i en gruppe!
Med Goethe-Instituttets DEUTSCH ONLINE gruppekursus kan du planlægge tyskundervisningen fleksibelt, så den passer til din tidsplan, og du kan studere uafhængigt af hvor du befinder dig. Du er alligevel ikke alene, men i en lille gruppe på 6 til 16 deltagere. Du introduceres til fremmedsproget ved hjælp af hverdagslignende situationer og træner tysk på forskellige måder. Minimumsalder: 18 år.
 

TYSK ONLINE gruppekurset tilbydes på niveautrin A1 til B2. Med denne kursusmodel opnår du inden for kort tid det tilstræbte læringsfremskridt:

 1. To tutorer tager sig af dig under hele kursusforløbet, giver regelmæssig feedback og individuelle læretips. Vores tutorer er kvalificerede undervisere og kan ved spørgsmål kontaktes via et formum på læringsplatformen.
 2. Du arbejder med et interaktivt læringsprogram. Med professionelle øvelsesmaterialer og helt moderne læremetodik træner du læsning, skrivning, tale og lytning på tysk. Sammen med de andre deltagere på dit kursus arbejder du med alsidige kooperative opgaver på Goethe-Instituttets læringsplatform.
 3. Du taler med dine tutorer på op til 8 online-møder, kan udveksle erfaringer med de andre deltagere i din gruppe og træner det talte sprog og hvordan man udtrykker sig mundtligt.
 4. Et kursusforløb over maks. fire måneder giver dig muligheden for at lære intensivt. Herefter er du optimalt forberedt til ydermere at opnå et international anerkendt Goethe-certifikat.
 5. Den internationale sammensætning af læringsgruppen giver kursusdeltagerne mulighed for international udveksling og gør kurset derigennem til en afvekslingsrig læringsoplevelse.

Som kunde hos Goethe-Instituttet kan du ydermere gratis benytte vores Online-Bibliotek (Onleihe). Derudover har du adgang til Goethe-Instituttets gratis tilbud, f.eks. vores Community-platform Deutsch-für-Dich, hvor du kan træne tysk med Goethe-elever i hele verden, samt mange apps og spil.

Du kan booke online-gruppekurset på følgende niveauer:
A1 (helt niveautrin), alternativt på delniveauerne A1.1, A1.2
A2 (helt niveautrin), B1.1, B1.2, B2.1, B2.2

Ved sprogkursets afslutning modtager du et deltagerbevis fra Goethe-Instituttet.

Ved at se vores YouTube-video kan du få et indtryk af kurset. 

E-learning
 
Tekniske forudsætninger
 • Mac, iPad, tablet, PC eller laptop
 • Headset med mikrofon
 • Stabil internetforbindelse, ved WLAN med tilstrækkelig hastighed, frem for alt i forbindelse med de virtuelle møder

Du kan her teste, om din internetforbindelse er tilstrækkelig:
speed-test til Deutsch online

Sproglige forudsætninger

Til kurserne på niveautrin A1 og A1.1 er forkundskab ikke nødvendigt.
Potentielle deltagere på højere niveautrin, som endnu ikke eller for mere end 12 måneder siden har modtaget tyskundervisning ved Goethe-Instituttet, indplaceres individuelt af os.

Online-indplaceringstest
Indplaceringstesten kan beskyttet af password gennemføres online. For at få din online indplaceringstest, skriv venligst til: onlinecourses-dublin@goethe.de.
Vi sender et personligt password til dig pr. mail sammen med linket til online-testen. Du kan kun bruge dit personlige password en gang. Resultaterne sendes automatisk til os til bedømmelse. Vores sprogkursuskontor vil derefter hurtigst muligt kontakte dig pr. mail eller telefon for at aftale et tidspunkt for den mundtlige indplacering. Den mundtlige indplacering sker via telefonen. Vores sprogkursuskontor giver dig herefter dit indplaceringsresultat på mail.

Arbejdsbelastning

Arbejdsbelastningen svarer ved et kursusforløb på 16 uger til ca. 100 timer, dvs. ca. 6-7 timer om ugen. Ved et kursusforløb på 8 uger halveres arbejdsbelastning til ca. 50 timer.

Bortset fra de 8 virtuelle møder under et 16-ugers kursus og de 4 virtuelle møder under et 8-ugers kursus, som tilbydes på bestemte datoer, kan kursusdeltagerne frit tilrettelægge deres tid. En vis mængde selvdisciplin og relativt regelmæssigt arbejde er dog vigtige, for at udføre opgaverne tilfredsstillende, for at kunne drage fordel af spørgsmål/svar i forummet, for at kunne finpudse indhold evt. endnu rettidigt og for at kunne forberede de virtuelle møder aktivt og hensigtsmæssigt.

Kursusopbygning

Kurset kombinerer forskellige læringsformer:
 1. Selvstændigt arbejde i læringsprogrammet (virtuelt læringsforum); omfatter emner på det respektive niveautrin, giver automatisk feedback.
  Asynkrone gruppeopgaver på Goethe-Instituttets læringsplatform; gå i dybden med opgaver om bestemte emner inden for tysk kultur, historie og geografi, kursusdeltagerne løser opgaverne i grupper, skal dog ikke være online på samme tid.
 2. Tutorer holder øje med arbejdet i læringsprogrammet, giver som supplement til læringsprogrammet regelmæssigt feedback og kan tilføje ekstra øvelsesmaterialer.
  Afleveringsopgaver: hver uge skal der selvstændigt skrives en kort tekst, der rettes af tutoren. Man lærer derfor fra starten, hvordan man skriver e-mails eller andre korte skriftlige meddelelser. De foreslåede emner bygger på læringsprogrammets emner og på møderne med deltagerne. De af tutor rettede tekster er et personligt feedback mht. læringsfremskridtet, med mange gode råd og forklaringer.
 3. Synkrone møder med deltagerne i Adobe, hvor der kan gås i dybden med de forskellige opgavers indhold. De er den oplagte lejlighed til, allerede fra den første uge at anvende sproget i den mundtlige kommunikation mellem kursusdeltagerne og tutorerne. Der er i alt 8 møder (16-ugers-kurs) og 4 møder (8-ugers-kursus), som kræver, alt alle deltagere er tilstede på samme tid. Møderne kommer til at finde sted om aftenen eller i weekenden, og datoerne fastlægges ved kursusstart af tutorerne. I "uge 0" er der planlagt en introduktion med det formål at få alle nødvendige informationer om kurset, at lære læringsprogrammet og læringsplatformen at kende. I de følgende møder trænes det mundtlige udtryk i korte dialoger, undersøges de vigtigste grammatiske strukturer, og der arbejdes med emner inden for tysk kultur, historie og geografi.
Deltagerne modtager et deltagerbevis, hvis de har bearbejdet 70% af indholdet i læringsprogrammet, har deltaget i 75% af de virtuelle møder og har afleveret de skriftlige opgaver på læringsplatformen.

Derudover kan deltagerne frivilligt tilmelde sig Goethe-certifikatet, denne eksamen er mod betaling og ikke omfattet af online-gruppekursets indhold.

Tilmeld dig næste kursus

  Niveau A1
Start 12.03.2020
Slut 12.07.2020 (16 uger + 1 uges påskeferie)
Sidste tilmelding 10.03.2020
Virtuelle møder 8 virtuelle møder fastlægges ved kursusstart sammen med tutorerne
Tilmelding Online-tilmelding

Paypal-Button
(Du bliver videresendt til Paypal.)
Pris € 700
           
 
  Niveau A1.1
Start 26.03.2020
Slut 31.05.2020 (8 uger)
Sidste tilmelding 24.03.2020
Virtuelle møder 4 virtuelle møder fastlægges ved kursusstart sammen med tutorerne
Tilmelding Online-tilmelding

Paypal-Button
(Du bliver videresendt til Paypal.)
Pris € 380
       
   
  Niveau A1.2
Start 26.03.2020
Slut 31.05.2020 (8 uger)
Sidste tilmelding 24.03.2020
Virtuelle møder 4 virtuelle møder fastlægges ved kursusstart sammen med tutorerne
Tilmelding Indplaceringstest

Online-tilmelding

Paypal-Button
(Du bliver videresendt til Paypal.)
Pris € 380
   
  
  Niveau A2, B1.1,
B1.2, B2.1, B2.2
Start 12.03.2020
Slut 12.07.2020 (16 uger + 1 uges påskeferie)
Sidste tilmelding 12.07.2020
Virtuelle møder 8 virtuelle møder fastlægges ved kursusstart sammen med tutorerne
Anmeldung Indplaceringstest

Online tilmelding
 
Choose Level


Pris € 700
   

Instituttet har ret til at aflyse kurset, hvis minimumsdeltagerantallet ikke er nået.