Vilkår og betingelser

onlinekurser

1. Generelle betingelser for deltagelse

1.1  Vores onlinekurser gennemføres af Goethe-Instituttet i Nordvesteuropa. Bookingen af kurser sker gennem Goethe-Instituttet i Dublin, og betalingen sker i EUR.

1.2 Vores kurser er designet til voksne på 18 år og derover. Deltagere i kurser for unge er undtaget fra denne bestemmelse.

1.3  En lektion er 45 minutter.

1.4  Under visse omstændigheder kan det være nødvendigt at skifte lærer i løbet af skoleåret.

1.5  Der er ingen undervisning på helligdage, herunder "Bank Holidays". Kurserne vil blive afviklet en anden dag i ugen.

1.6 Der gælder særlige vilkår og betingelser for vores børnekurser. Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside.

2. Betalingsbetingelser

2.1  Kursusgebyret skal betales ved tilmelding. Tidlig tilmelding tilrådes, da der kun er et vist antal kursuspladser til rådighed. En plads på kurset kan først garanteres, når betalingen er modtaget.

2.2  Vi accepterer betaling med debet-/kreditkort (Visa/Mastercard) og bankoverførsel.

2.3  Såfremt betaling af det fulde kursusgebyr ikke er modtaget rettidigt inden kursusstart, mister deltageren sin ret til at deltage i kurset.
 

3. Priser

3.1  De på registreringstidspunktet gældende priser i Goethe-Instituttets webshop er en del af aftalen.

3.2  Der er ingen udgifter til undervisningsmaterialer. Brug af læringsplatformen i løbet af kurset er inkluderet i kursusprisen.

4. Opsigelse

Hvis kursusdeltageren er forhindret i at deltage i kurset, gælder følgende afbestillingsbetingelser:

4.1  I tilfælde af aflysning indtil 3 dage før kursusstart refunderes det indbetalte kursusgebyr mod et administrationsgebyr på 25 €. Herefter er det ikke længere muligt at få refunderet kursusgebyret.

4.2  Meddelelsen om fortrydelse skal indgives skriftligt.

4.3  Hvis Goethe-Instituttet aflyser et kursus, refunderes hele kursusafgiften.

4.4  Goethe-Instituttet forbeholder sig ret til efter eget skøn at opsige alle kontrakter på sprogkurser.

4.5  Eksamensgebyrer kan refunderes i tilfælde af aflysning op til mindst 1 uge før eksamensdatoen mod et administrationsgebyr på 25 €. Herefter er det ikke længere muligt at få refunderet eksamensgebyret. Meddelelsen om fortrydelse skal indgives skriftligt.
 

5. Kursusopdeling/klassestørrelse

5.1  Indplacering på et kursusniveau sker på baggrund af sprogtesten, der foregår online.

5.2  Kurser gennemføres ved min. 5 deltagere. Vores kurser har normalt et maksimum på 18 deltagere.

5.3 Vi forbeholder os ret til at aflyse eller udskyde et kursus. I dette tilfælde tilbyder vi deltagerne at skifte til et andet kursus eller få refunderet hele kursusgebyret.

5.4 Et klasseskift til et andet kursusniveau kan finde sted indenfor de første tre uger efter kursets start efter aftale med klasselæreren. Underviseren rådgiver dig om, hvilket niveau/hvilken klasse, der passer til dit niveau.

6. Klageprocedure

Ønsker du at klage, bedes du gøre det skriftligt til Goethe-Instituttet i dit land (sprogafdelingen).

7. Goethe-lnstituttets ansvar / force majeure

Goethe-Instituttets og dets medarbejderes ansvar er begrænset til forsætlighed og grov uagtsomhed. Goethe-Instituttet hæfter heller ikke for svigt i sine ydelser som følge af force majeure (f.eks. naturkatastrofer, brand, oversvømmelse, krig, offentlige påbud og alle andre omstændigheder, som aftaleparterne ikke har indflydelse på).

 

Følg os