Yderligere informationer

Tilbage til Goethe-Zertifikat A2

Det er slet ikke så svært – prøvens elementer

Goethe-Zertifikat A2 består af prøveelementerne læse, lytte, skrive og tale.
Prøven gennemføres og bedømmes på samme måde i hele verden.
 

Læse

Du læser korte tekster som fx avisartikler, e-mails, annoncer og offentlige skilte og laver opgaver i forlængelse heraf.

Varighed: 30 minutter

Skrive

Du skriver meddeleler, som tager udgangspunkt i dine umiddelbare omgivelser.

Varighed: 30 minutter

Lytte

Du lytter til hverdagssamtaler, annonceringer og interviews i radioen, nyheder på telefonen og offentlige meddelelser og laver opgaver i forlængelse heraf.

Varighed: 30 minutter
 

Tale

Du stiller spørgsmål og besvarer spørgsmål om dig selv, du fortæller noget om dit liv, og du aftaler eller planlægger noget sammen med din samtalepartner.

Varighed: 15 minutter

Forudsætninger

Goethe-Zertifikat A2 er en tyskprøve for voksne.

Goethe-Instituttets prøver er tilgængelige for alle interesserede og kan aflægges uafhængigt af, om man har nået minimumsalderen eller har tysk statsborgerskab.
  • Goethe-Zertifikat A2 anbefales fra alderen 16 år.
  • Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 forudsætter sprogkundskaber på andet kompetenceniveau (A2) inden for Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.
  • For at nå dette niveau har man – afhængig af forkundskaber og læringsforudsætninger – brug for 200 til 350 undervisningsenheder à 45 minutter.