Sprogkursstipendier
I Tyskland

Kursusdeltagere står foran en tavle og løser en opgave. © Getty Images

Tilbuddet henvender sig til tysklærere og tyskstuderende, som ønsker at forbedre deres sproglige færdigheder.
Hvert år tilbyder vi stipendier til sprogkurser af hhv. to, fire og otte ugers varighed.
 

Kursustilbud

Vores kurser finder sted på forskellige Goethe-Institutter i Tyskland eller Østrig såvel som online og forener intensiv sprogtræning med et kultur- og fritidsprogram, som gør dig fortrolig med det moderne Tyskland.
Stipendiet dækker over følgende ydelser: Undervisningsomkostninger- og materialer, indkvartering samt morgenmad og frokost på selve kursusdagene.

Goethe-Instituttet tilbyder fysiske såvel som onlinekurser. Her finder du det samlede program for 2022 og 2023:
Sprogkurser i Tyskland og onlinekurser


Forudsætninger 

  • Du er enten lærer i tysk som fremmedsprog eller studerer tysk som fremmedsprog.


Ansøgning


Download ansøgningsskemaet og send det udfyldte eksemplar sammen med en motiveret ansøgning pr. mail til:
stipendien-kopenhagen@goethe.de 

Den motiverede ansøgning skal bestå af en kort tekst på tysk, som skal indeholde en præsentation af dig selv, din interesse i et tyskkursus og dine forventninger til kurset. Hvis du er lærer, må du meget gerne fortælle noget om din undervisningserfaring og hvilke projekter du gennemfører med din tyskklasse. Du skal så vidt muligt skrive teksten uden hjælpemidler, da den indgår i vurderingen af dine sproglige færdigheder. Hvis du anvender hjælpemidler, bedes du skrive hvilke.

Fremgangsmåde:
  • Gem skemaet på din computer, inden du udfylder det.
  • Udfyld venligst skemaet omhyggeligt.
  • Gem det udfyldte skema på din computer. Navngiv dokumentet som angivet: Land_Efternavn_Fornavn.pdf (gem det venligst ikke som skrivebeskyttet dokument)
  • Vedhæft skemaet og din motiverede ansøgning i mailen.
Vigtigt: Benyt ikke MAC- eller en iOS-enhed til at udfylde skemaet, da dine oplysninger efterfølgende ikke er læselige i skemaet.

 

 


 

Flere tilbud for dig som underviser tysk

Videreuddannelsesstipendier i Tyskland for tysklærere og undervisere

Ansøgninger for 2023 modtages fra august 2022. 
Ansøgningsfrist: 15.10.2022

Lær tysk online

Med et af Goethe-Instituttets fjernkurser bestemmer du, hvor og hvornår du vil lære tysk.

Koncepter og materialer

Vi tilbyder dig undervisnings- og læringsmaterialer, samt interessant inspiration til din undervisning. Du kan orientere dig om aktuelle temaer inden for metodik og didaktik for tysk som andet- og fremmedsprog.

Konkurrencer og arrangementer

Vi introducerer dig til Goethe-Instituttets udvalgte konkurrencer og arrangementer for elever.