Hurtig adgang:

Gå direkte til indholdet (Alt 1) Gå direkte til hovednavigationen (Alt 2)
DLL Regional Courses in Northwestern Europe© Goethe-Institut

Regionale kurser i Nordvesteuropa
DLL - Deutsch lehren lernen

Med det kombinerede efter- og videreuddannelsesprogram Deutsch Lehren Lernen (DLL) tilbyder Goethe-Instituttet helt særlige uddannelseskurser. Det innovative koncept blev udviklet med fokus på undervisningens indhold og de udfordringer, som undervisere står over for i klasselokalet. DLL giver tysklærere en praksisorienteret kvalificering til at undervise på alle klassetrin – uanset om det er i indskolingen/mellemtrinnet, i overbygningen eller inden for voksenuddannelse. Emner som træning af færdigheder, formidling af grammatik og ordforråd, fonetik, litteratur, socialformer osv. bliver integreret i det kompetence- og praksisorienterede koncept.
 
Vores regionale DLL-kurser sætter fokus på din undervisning. I samspil med tysklærere fra lande i Nordvesteuropa (Irland, Storbritannien, Danmark, Norge, Sverige, Finland og Holland) får du opdateret din fagdidaktiske viden. Du videreudvikler gradvist din professionelle kompetence ved at reflektere over din egen undervisning og afprøve nye ting. Du kan nemt og bekvemt deltage hjemmefra i vores Blended-Learning-kursusformat, som varetages af erfarne DLL-vejledere.

I vores online brochure kan du finde alle oplysninger om programmet Deutsch Lehren Lernen® i et interaktivt format: 

DLL


Vores kurser i 2023


Flere informationer

DLL-moduler gennemføres i Region Nordvesteuropa i et onlineformat. Deltagerne arbejder på fælles praktiske undersøgelsesprojekter i multikulturelle grupper (Storbritannien, Irland, Holland, Danmark, Norge, Sverige og Finland), hvilket er med til at fremme og udvide deres metodisk-didaktiske kompetencer og den interkulturelle udveksling. Videreuddannelsesprogrammet tilbydes i moduler.
 
Ved hjælp af undervisningsoptagelser og gennemførelsen af praktisk undersøgelsesprojekter kan undervisere reflektere over og opdatere deres allerede eksisterende kompetencer og bruge den nye viden i deres undervisning. Derudover giver den fælles efteruddannelse med andre undervisere inden for rammerne af DLL mulighed for direkte udveksling om undervisningen med motiverede kolleger.
 
 Kurset varer ti uger. To DLL-vejledere følger dig igennem hele kurset. Alle aktiviteter finder sted i et online kursusrum og ved live onlinemøder. I uge 8 til 10 gennemføres der et praktisk undersøgelsesprojekt som gruppearbejde – og i uge 9 implementerer du det i din undervisning. Ideelt set har du undervisning i dette tidsrum. Hvis det ikke er muligt, bedes du give din DLL-vejleder besked ved kursets start. Der afholdes fem live onlinemøder, og det er obligatorisk at deltage i fire møder.
 
 Du kan deltage i de fem live onlinemøder hjemme fra din computer, alt hvad du skal bruge er en stabil internetadgang, et headset med mikrofon og hovedtelefoner samt et webkamera. Der gennemføres et individuelt tekniktjek inden det første live onlinemøde.
 
 Aktiviteter: Den ugentlige arbejdsbyrde er ca. 5 timer. Opgaverne løses individuelt i et online kursusrum. Der er obligatoriske og valgfrie opgaver, og der er gruppearbejde, hvor du sammen med andre deltagere skal løse en opgave. Opgaveløsningen kan også finde sted asynkront. Grupperne kan bestå af deltagere fra Storbritannien, Irland, Holland, Danmark, Norge, Sverige og Finland. Der skal løses to porteføljeopgaver, som vil være en helt konkret hjælp og vejledning til implementering af det nye indhold i praksis.
 
 For at få et deltagercertifikat skal du :
- have løst alle obligatoriske opgaver.
- have deltaget i 4 live onlinemøder.
- have planlagt et praktisk undersøgelsesprojekt, gennemført det i din undervisning, forelagt det for dine lærerkolleger og præsenteret det for de andre deltagere på et live onlinemøde.
DLL henvender sig til undervisere i faget tysk som fremmedsprog i indskolingen/mellemtrinnet, i overbygningen eller inden for voksenuddannelse i Nordvesteuropa (Storbritannien, Irland, Holland, Danmark, Norge, Sverige og Finland).

 
Undervisere kan også udbygge deres kompetencer med moduler fra studierækken DLL uden at have gennemført et studie i germanistik eller tysk som fremmedsprog. Forudsætningen for at deltage er tyskkundskaber på B2-niveau ifølge den fælles europæiske referenceramme for sprog.
 
For undervisere er opgaveløsningen inden for modulerne særligt lovende, hvis de allerede underviser, har undervisningserfaring eller har været i praktik eller med som føl i tyskundervisningen.
 
Hvis der er flere ansøgere, end der er pladser, fordeles pladserne fortrinsvis til tysklærere med knap så lang erhvervserfaring (under fire år).
For hvert DLL-kursus er der et tilmeldingsgebyr på € 150.
 
For tilmelding bedes du sende en mail til dll-nwe@goethe.de
 
Har du spørgsmål, bedes du kontakte Angelika Theis: angelika.theis@goethe.de

Kontakt

Manuela Vogelgesang

Projektleder for DLL i regionen
Tel. +44 20 7596 4037
dll-nwe@goethe.de

Angelika Theis

Leder Sprogafdeling Danmark og Island
Tel. +45 3336 6458
angelika.theis@goethe.de


Yderligere tilbud

Deutsch lehren lernen - DLL i Danmark

Igennem vores studierække DLL (Deutsch lehren lernen), som udbydes i et samarbejde med UC Syd, kan du blive kvalificeret til at undervise i tysk på danske skoler.

Videreuddannelsestilbud

Oversigt over vores videreuddannelsestilbud for tysklærere i Danmark.

Stipendier

Goethe-Instituttet tilbyder stipendier til tysklærere samt til uddannelse og videreuddannelse af tysklærere på forskellige videreuddannelses- og sprogkurser i Tyskland.

Top