Hurtig adgang:

Gå direkte til indholdet (Alt 1) Gå direkte til hovednavigationen (Alt 2)
Prøvesamarbejdemax-kegfire/Deagreez/baramee2554©Getty Image

Onlinetrainings for eksaminatorer

Alle Goethe-Instituttets tyskprøver gennemføres udelukkende med kvalificerede eksaminatorer, dvs. eksaminatorer der regelmæssigt uddannes og certificeres af Goethe-Instituttet. Kunne du tænke dig at arbejde som eksaminator? Så deltag i en af vores to-ugers onlinetrainings! Formålet med kurset er at lære de enkelte prøveformater at kende, hvis du ønsker at forberede dine elever på prøven, og forberede dig på certificeringen, hvis du selv ønsker at arbejde som eksaminator.

Bliv eksaminator

Kursusformatet er en to-ugers onlinetræning, som består af to webinarer af ca. en times varighed (synkront) og en onlinefase (asynkront) med et individuelt tidsforbrug på ca. 3,5 timer om ugen (afhængigt af niveau).

Forudsætningen for at blive eksaminator for Goethe-Instituttet er en velfunderet erhvervserfaring som uddannet underviser inden for området tysk som fremmedsprog / tysk som andetsproget (f.eks. højere læreanstalt, Grünes Diplom, DLL (Deutsch lehren lernen) o.lign. Hvis du endnu ikke er registreret som eksaminator hos os, bedes du sende os et kort CV og en bekræftelse på dit arbejde som underviser.

Hvad er fordelen for mig ved at være eksaminator?

  1. Eksaminatorer kan profitere af deres viden i deres egen undervisning: De ved af erfaring, hvad der volder de studerende problemer, hvilke fejl de skal undgå, og hvilke undervisningsstrategier der har vist sig at være vellykkede i prøvesituationer.  
  2. Eksaminatorerne kan i hele deres undervisningstilgang, men også i deres faglige viden om tysk som fremmedsprog, profitere af Goethe-Instituttets regelmæssige eksaminatorkurser.
  3. Tyskkurser og tyskprøver supplerer hinanden: De tilstræbte læringsmål defineres entydigt via prøverne, hvilket giver undervisningsforløbet en tydelig retning, og mål betyder motivation for eleverne.

Kurserne er en forudsætning for deltagelse i certificeringen og skal hos eksaminatorerne genopfriskes hvert tredje år for hver prøve. Certificeringen (global onlineproces; tilmelding udelukkende via det ansvarlige Goethe-Institut) tilbydes en gang om året i oktober og skal fornys hvert femte år for hver prøve. Du bedes selv regelmæssigt tjekke, om du har brug for en genopfriskning!
 

Kursusdatoer

De næste eksaminatorkurser for niveau A1-C2 i Danmark tilbydes fra februar 2022. Tilmeldingsfristen er ti dage inden kursusstart. Det er muligt at deltage i flere kurser på samme tid.

Her finder du alle eksaminatorkurser: 


Vil du gerne være eksaminator for Goethe-Instituttet eller genopfriske din licens? Så tilmeld dig via linket.
Tilmeld dig nu

 

Kontakt

Uta Sterr
Eksamensmanagement
uta.sterr@goethe.de
+45 33366459

Top