Lauri ja Margo Karp
Wanderer zwischen Estland und Deutschland

Lauri ja Margo Karp Lauri ja Margo Karp - Kaksikvendadest ettevõtjad, fintech-ettevõtte KFPD GmbH rajajad

Meie keelevalikuks Tallinna Kadrioru Saksa Gümnaasiumi põhikoolis sai saksa keel – küllap oli see seotud sõjakeerises Saksamaale pagenud sugulastega ja vanemate alateadliku sooviga meie suhtlust lihtsustada, juhuks kui peaksime kunagi siiski raudse eesriide tagant pääsema, olgugi et sellest toona ei räägitud.

Kooliajal tekkinud malehuvi, sealt edasi juba tõsisemad sportlikud saavutused males tipptasemeni välja, jätsid õppetöö, sealhulgas keeletunnid, küll mõnevõrra tahaplaanile, kuid võtsime end kokku. Gümnaasiumi lõpuks aastal 1992 ei tundunud mõte minna Heidelbergi Ülikooli majandust õppima sugugi võimatu. 

Saksamaa ühel vanemal ja väärikamal ülikoolil olid meie õnneks toona koguni teatavad vastuvõtukvoodid Ida-Euroopast pärit tudengeile, nii et meid võeti vastu. Väljakutse oli väga suur: pidime hakkama saama teises kultuuri- ja keeleruumis, majandus oli teistsugune ja hinnad hulga kõrgemad kui Eestis. Ent saime hakkama ja lõpetasime ülikooli Eesti mõistes hõbemedaliga.

Edasine karjäär Saksamaal viis pangandusse. Kümme aastat hiljem, kui piisavalt kogemusi kogutud, lõime oma ettevõtte ja hakkasime pankureid koolitama. Saksa ärikeskkond on Eesti omast erinev: Eestis aetakse taga kiiret ja lühiajalist edu, Saksamaal panustatakse stabiilsusele. Kommunikatsioonil on saksa kultuuriruumis tähtis roll: üksteisega räägitakse palju ja kirjad on pikad ja põhjalikud. Tuleb ka mõista, et pole olemas ühtset Saksamaad, vaid igal piirkonnal on erinev nägu.

Välismaalasena Saksamaal edu saavutamiseks pead olema sama hea kui sakslane, isegi natuke parem. Meie trumbiks on alati olnud suhtlemine ja emakeelega võrdne saksa keele oskus.

Praegu algab meie töönädal lennujaamas: esmaspäeviti lendame Frankfurti, kus firma peakontoris ootavad juba erinevad kohtumised. Saksa keelt räägivad ka meie abikaasad, toome neile alati kaasa värske ajakirja Gala. Lastelgi on Saksamaal tekkinud omad sõbrad. Oleme rändajad kahe riigi vahel ja sellega rahul – aastatega Saksamaa ja Eesti vahele ehitatud sild püsib tugevalt.