Schaufenster Enkelgeneration

Ilze Garda, Riga

Ilze, ettevõttekommunikatsiooni juht hotell Bergsis Riias, kasvas üles oma saksa vanaema Mimiga, kes oli talle kõik: ema, isa, vanavanemad. Mimi õpetas talle saksa keelt ja kultuuri.
Täna tunneb Ilze end pealaest jalatallani lätlannana. Hoolimata sellest on ta aktiivselt tegev Läti Sakslaste Ühenduses ja Riia Sakslaste Kultuuriseltsis.

Ivanda Bērziņa, Riga

Ivanda on 35-aastane. Ta töötab Läti Rahvusarhiivis ja õpib ajalooteadusi Läti ülikoolis. Ta on saksa kolonialistide järeltulija. Et ta on pooleldi sakslane, selgus kaheksandas või üheksandas klassis sotsiaalteaduste tunnis, kui ta pidi koostama oma elupuu.