Meie õppekontseptsioon
Orienteeritud, selgelt struktureeritud, vaheldusrikas

Goethe-Institut Unser Lernkonzept Foto: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Goethe Instituudis õppimine ei tähenda mitte üksnes keele õppimist, vaid ka ühe kultuuri tundma õppimist. Vestluse ja tasemetestiga selgitame välja, millised on Teie eelteadmised. Koos valime välja Teie jaoks sobivaima kursuse. Saage rohkem teada Goethe Instituudi keeleõppe kohta. 

Meie õppetund

 • arvestab õpetamis- ja õppimisteaduse uusimate arusaamadega.
 • on vaheldusrikas ja suhtlemist võimaldav. Rääkimist, kuulamist, lugemist ja kirjutamist harjutatakse elulähedastes olukordades ja autentsete tekstidega.
 • on suunatud aktuaalsusele ja kultuuridevahelisusele. Maad käsitlevad teemad, (interneti-)projektid ja uurimisülesanded pakuvad rohkeid võimalusi silmitsi seista saksakeelse kultuuriga.
 • Õppetöö toimub alates esimesest tunnist saksa keeles.
 • Meie õpiplatvorm pakub innovatiivseid ja paindlikke õppimisvõimalusi.   

Meie kursuste süsteem

 • tugineb Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuele tasemele. Seega on keelealased teadmised, mida Te omandate meie kursustel, objektiivselt hinnatavad ja rahvusvaheliselt võrreldavad.
 • on üle kogu maailma ühtne ja läbipaistev. Pärast ühe kursuse lõpetamist võite paindlikult edasi õppida – oma riigis, Saksamaal või online.

Meie õpetajad

 • on õppinud saksa keele kui võõrkeele õpetajateks. Aluseks on välja- ja täiendõppeprogramm DLL – Deutsch Lehren Lernen, mille on välja töötanud Goethe Instituudi spetsialistid koostöös teadlastega.
 • räägivad saksa keelt emakeelena või neil on väga hea saksa keele oskus.
 • omavad teadmisi koostööst inimestega erinevatest riikidest ja kultuuriringkondadest.
 • osalevad korrapäraselt täienduskoolitustel ning on seetõttu kursis saksa keele kui võõrkeele õpetamise uusimate meetoditega.
 • informeerivad Teid korrapäraselt Teie õppeedukusest ja nõustavad, kuidas oleks kõige parem edasi õppida.

Meie saksa keele eksamid

 • Meie eksamid on rahvusvaheliselt tunnustatud ning paljud tööandjad ja haridusasutused tunnistavad neid kvalifikatsioonitõendina.
 • Kõik Goethe Instituudi täiskasvanutele suunatud eksamid on kontrollitud Euroopa Keeletestijate Ühenduse (Assocaiation of Language Testers in Europe – ALTE) poolt ja märgistatud kvaliteedipitsatiga Q-mark.

Meie plusspunktid

 • Kogege Saksamaad kogu tema mitmekesisuses. Goethe Instituudi saksa keele kursusega on Teil juurdepääs meie raamatukogudele ja meediaallikatele ning Te saate osa võtta arvukatest kultuurisündmustest.
 • Kasutage meie tasuta harjutus- ja suhtlusmaterjali Deutsch für dich. Saksa keele õppijate kogukonnas on Teil juurdepääs mahukatele interaktiivsetele õppe- ja harjutusmaterjalidele ning Teil on võimalik suhelda teiste liikmetega.
Meie töö üheks tähtsaimaks eesmärgiks on meie kliendi rahulolu. Sel põhjusel rakendame üle kogu maailma ühtset kvaliteedi juhtimise süsteemi. See garanteerib, et keelekursused ja eksamid toimuksid kõikides maailma Goethe Instituutides ühtse standardi järgi.