Lisainformatsioon

Tagasi Goethe-Zertifikat C2: GDS

Teie etteaste, palun! Moodulid

Eksam Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom koosneb järgmistest moodulitest: lugemine, kuulamine, kirjutamine ja rääkimine (suuline individuaaleksam). Eksam toimub ja seda hinnatakse kogu maailmas ühtsetell alustel.

Kirjandusega seotud ülesanded kirjutamise moodulis valmistatakse ette koostöös Müncheni Ludwig Maximiliani Ülikooliga.

Neli moodulit võib sooritada ühekaupa või kombineeritult. Nelja üksiku mooduli tunnistused vastavad ühele kokkuvõtvale tunnistusele.
Lugemise, kuulamiserääkimise ja kirjutamise mooduleid hinnatakse erinevates riikides kohalikes eksamikeskustes. 

 

Lugemine

Loete tarbetekste, kommentaare, reportaaže ja kuulutusi ning lahendate mitmesuguseid ülesandeid. Saate tekstidest vaevata aru, isegi kui tegemist on abstraktsete või sisuliselt ja keeleliselt keerukate tekstidega, ning tabate samas varjatud tähendusi.

Kestus: 80 minutit

Kirjutamine

Sõnastate lühireferaadi osade kaupa ümber ja koostate üldisel või kirjanduslikul teemal teksti, mis on lugejakirja või raamaturetsensioonina hästi struktureeritud ja sobiva stiiliga. Valida saab kahe üldise teema ja kahe kirjandusliku teema vahel, millest kumbki käsitleb üht kirjanduse loetelus olevast kahest raamatust. Saate käsitleda ühte teemat neljast.

Kestus: 80 minutit

Kuulamine

Kuulate aruandeid ja reportaaže meediast, mitteametlikke vestlusi ning intervjuusid ekspertidega normaalses kõnetempos ning lahendate selle käigus mitmesuguseid ülesandeid.

Kestus: umbes 35 minutit

Rääkimine

Teete ettekande keerulisemal teemal, näiteks globaliseerumisest, ja selgitate küsimustele vastamisel oma argumente üksikasjalikult. Arutlete poolt-vastu-vestluses veel ühel teemal, esindades oma isiklikku arvamust, reageerides vastuargumentidele ning püüdes vestluspartnerit oma seisukohas veenda.

Kestus: umbes 15 minutit

Eeldused

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom on täiskasvanutele mõeldud saksa keele eksam.
 
Goethe Instituudi eksameid võivad teha kõik huvilised sõltumata vanuse alampiirist või Saksa kodakondsuse olemasolust.
  • Eksam Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom on soovitatav alates 18. eluaastast.
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom eeldab keeleoskust Euroopa keeleõppe raamdokumendi (GER) kuuendal ehk kõrgeimal keeleoskustasemel (C2).
  • Sellele tasemele jõudmine eeldab – sõltuvalt eelteadmistest ja õpieeldustest – vähemalt 1000 akadeemilist tundi (à 45 minutit) keeleõpet.