Lisainformatsioon

Tagasi Goethe-Zertifikat A2

Üldse mitte raske: Eksami osad

Eksam Goethe-Zertifikat A2 koosneb lugemis-, kuulamis-, kirjutamis- ja rääkimisosast.
Eksam toimub ja seda hinnatakse kogu maailmas ühtsetel alustel.
 

Lugemine

Loete nt lühikesi ajaleheartikleid, meile, kuulutusi, avalikke infotahvleid ja lahendate nende kohta ülesandeid.

Kestus: 30 minutit

Kirjutamine

Kirjutate teateid oma eluoluga seonduvatel teemadel.

Kestus: 30 minutit

Kuulamine

Kuulate igapäevaseid kõnelusi, raadioteateid ja intervjuusid, telefoniteateid, avalikke teadaandeid ja lahendate nende kohta ülesandeid.

Kestus: 30 minutit

 

 

Rääkimine

Küsite küsimusi ja vastate ennast puudutavatele küsimustele, jutustate midagi enda elust ning lepite kokku või kavandate midagi koos oma vestluspartneriga.

Kestus: 15 minutit

Eeldused

Goethe-Zertifikat A2 on täiskasvanutele mõeldud keeleeksam.

Goethe Instituudi eksameid võivad teha kõik huvilised sõltumata vanuse alampiirist või Saksa kodakondsuse olemasolust.
  • Eksam Goethe-Zertifikat A2 on soovitatav alates 16. eluaastast.
  • Goethe-Zertfikat A2 eeldab keeleoskust Euroopa keeleõppe raamdokumendi (GER) teisel keeleoskustasemel (A2).
  • Sellele tasemele jõudmine eeldab – sõltuvalt eelteadmistest ja õpieeldustest – 200 kuni 350 akadeemilist tundi (à 45 minutit) keeleõpet.