Kiire ligipääs:

Otsetee sisu juurde (Alt 1) Otsetee esmatasandi navigatsiooni juurde (Alt 2)

Saksa keel lastele

Pakkumine 4-10-aastastele saksa keelt võõrkeelena õppivatele lastele ja kõikidele nendele, kes soovivad lapsi mänguliselt ja uusimate metoodilis-didaktiliste käsituste järgi saksa keele kui võõrkeele õppimise juures toetada.

Eestis saavad lapsed 2007. aastast mõnedes lasteaedades saksa keelt õppida.

Varajane võõrkeele õpe

Järjest enam räägitakse varajasest võõrkeeleõppest ja sellega kaasnevatest eelistest. Euroopa Liidu keelelise mitmekesisuse strateegias väärtustatakse kõrgelt varajast keeleõpet, mistõttu on ka Euroopa Liidu keelepoliitika eesmärgiks, et iga inimene oskaks lisaks oma emakeelele veel kahte võõrkeelt.

Seejuures ei pea esimene võõrkeel olema tingimata inglise keel. Uuringud on näidanud, et kui laps õpib esimese võõrkeelena mitte inglise keelt, vaid mõnda muud keelt, siis suure tõenäosusega räägib ta keskkooli lõpetades kahte võõrkeelt kesktasemel. Alustades aga inglise keele õppimist esimese võõrkeelena, ei jõuta tihtipeale teise keelega nii kaugele.

Tallinna Goethe Instituut paneb suurt rõhku varajasele võõrkeele õppele. 2007. aastal alustati projektiga „Saksa keel lasteaias“. 

Täienduskoolituse õppekava

Täienduskoolituse õppekava alushariduse ja 1.kooliastme saksa keele õpetajatele.

Lasteaiad ja koolid

Vaata millistes lasteaedades ja koolide algklassides õpitakse saksa keelt!

Õpetajatele

Millised eesmärgid peaksid olema võõrkeele tunnil? Millised meetodid on kõige kasulikumad? 

Vanematele

Meie materjalid pakuvad ka lapsevanematele võimalusi oma lastega mänguliselt saksa keelt õppida.

Top