Kiire ligipääs:

Otsetee sisu juurde (Alt 1) Otsetee esmatasandi navigatsiooni juurde (Alt 2)
.© Goethe-Institut

Rahvusvaheline saksa keele olümpiaad 2022

Suurim saksa keele alane võistlus rahvusvaheline saksa keele olümpiaad võtab taas tuurid üles! 2022. aastal kohtume finaalüritusel 25. juulist 5. augustini hansalinnas Hamburgis.

2020. aastal oli rahvusvahelise saksa keele olümpiaadi korraldamine pandeemia tõttu tõeline väljakutse. Vaatamata sellele, et füüsiliselt kokku saada ei olnud võimalik, suutsime koostöös osalenud riikidega osavõtjatele korraldada unustamatu veebipõhise ürituse. Siiski on rahvusvahelise saksa keele olümpiaadi põhiolemuseks isiklikud kohtumised. Seetõttu soovime IDO 2022 korraldada taas kohapeal Saksamaal.

Rohkem kui 70 osalejariigis valitakse riigisisestes võistlusvoorudes välja enam kui 140 saksa keele õppijat vanuses 14–17, kes sõidavad 2022. aasta suvel Hamburgis toimuvale finaalüritusele. Kaasa on kutsutud ka pühendunud õpetajad, kel on võimalus osaleda täienduskoolitusseminaril.

Finaalüritusel ootavad osalejaid ka seekord põnev programm, erinevad kohtumised teiste noorte ning kunsti- ja kultuurivaldkonnas tegutsejatega. IDO-t korraldab Goethe Instituut koostöös rahvusvahelise saksa keele õpetajate seltsiga (IDV). 

 • Rahvusvaheline saksa keele olümpiaad (IDO), mis sel aastal toimub 25. juulist 5. augustini, on maailma suurim saksa keele alane võistlus. Selle korra moto on „DABEI SEIN! Zusammen in Hamburg“. Finaalüritusel kohtuvad ligikaudu 140 õpilast 70 riigist. 
 • Riigisiseste eelvoorude põhjal valitud osalejad näitavad IDO raames oma saksa keele oskust kolmel keeleoskustasemel: A2, B1 ja B2. Olulisteks valikukriteeriumideks on ka suhtlusoskus ja loov meeskonnatöö oskus.
 • Rahvusvahelise saksa keele olümpiaadi eesmärk on elavdada noortes huvi saksa keele kui võõrkeele vastu, tugevdada vastastikust sallivust ning avada osalejatele Saksamaa kultuuri ja kodanikuühiskonna uksed. Samuti loob see kuvandi Saksamaast kui olulisest haridus- ja majandusriigist.
 • Iga kahe aasta järel korraldatav üritus toimub Saksamaal mõnes Goethe Instituudi asukohas. Varasematel aastatel on IDO toimunud järgmistes linnades: 2008 Dresdenis, 2010 Hamburgis, 2012 ja 2014 Frankfurdis, 2016 Berliinis ja 2018 Freiburgis, 2020 toimus see veebipõhisena ja oli seotud Dresdeniga. Aastal 2022 toimub IDO Hamburgis.
 • Järgmine IDO toimub 25. juulist 5. augustini Hamburgis. Selle aasta moto on „DABEI SEIN! Zusammen in Hamburg“.
 • Finaalüritusel osaleb ligikaudu 140 õpilast 70 riigist.
Osaleda võivad õpilased, kes on riigisiseste saksa keele olümpiaadide võitjad või kvalifitseerunud osalema mõne muu riigisisese valikuprotseduuri käigus. IDO toimub kolmel keeleoskustasemel (A2, B1, B2) ning osaleda saavad õpilased vanuses 14–17.

IDO-l ei saa osaleda:

 • õpilased, kelle emakeel on saksa keel või kelle vähemalt üks vanematest on saksakeelne;
 • õpilased, kes on elanud mõnes saksakeelses riigis vähemalt kuus kuud järjest;
 • välismaal tegutsevate Saksa koolide või valdavalt saksa õppe- ja suhtluskeelega kohalike erakoolide õpilased;
 • täisealised õpilased;
 • ülikoolis õpinguid alustanud tudengid.
Valeandmete esitamine õpilaste kohta toob kaasa diskvalifitseerimise/võidu korral tiitli äravõtmise.
Igast riigist tohib osaleda 2 osalejat, seda nii samal kui ka erinevatel keeleoskustasemetel.
Eestis valitakse IDO-l osalejad üleriigilise saksa keele olümpiaadi tulemuste põhjal. Saksa keele olümpiaad toimub kahes voorus (eel-ja lõppvoorus) ja ühes vanusegrupis, mis hõlmab üldhariduskoolide 10.–12. klasside õpilasi. Eelvooru tulemusi hindab eelvooružürii, lõppvooru tulemusi üleriigiline lõppvooru žürii. Goethe Instituudi esindaja osaleb žürii töös.

2022. aastal korraldavad üleriigilist saksa keele olümpiaadi Tartu Ülikool (Teaduskool) ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Üleriigilise saksa keele olümpiaadi lõppvoor toimub 1. aprillil 2022 Tartu Ülikoolis.
 
 • Osalejaid ootab kahenädalane programm Hamburgis. Riiklike eelvoorude parimad saksa keele oskajad võistlevad maailma kolme parima tiitlile kolmel keeleoskustasemel. Olümpiaadil ei hinnata mitte ainult keeleoskust, vaid ka kultuuridevahelist pädevust ja rahvusvahelises meeskonnas töötamise oskust.
 • Osalejaid ootavad huvitavad töötoad, kohtumised teiste noorte ning kunsti- ja kultuurivaldkonnas tegutsevate inimestega Hamburgis, põnev kultuuriprogramm ning olümpia vaimust kantud rahumeelne ja üksteist austav koostegutsemine ning erinevate kultuuride mitmekesisuse väärtustamine.
IDO-l osalemist rahastab Goethe Instituut läbi oma stipendiumiprogrammide.
 • Rahvusvahelisel saksa keele olümpiaadil Hamburgis osaleb igast riigist kaks õpilast. Kahenädalase ürituse, sh bändi esinemise ja kultuuriprogrammi kulud katab Goethe Instituut. 
 • Võitjaid ootab reis Saksamaale, milles sisaldub saksa keele kursus mõnes Saksamaal asuvas Goethe Instituudis.  

 

Der Internationale Deutschlehrerinnen- und Deutschlehrerverband

Top