Kiire ligipääs:

Otsetee sisu juurde (Alt 1) Otsetee esmatasandi navigatsiooni juurde (Alt 2)

Goethe-Zertifikat C1-taseme eksam gümnaasiumiastme õpilastele

Eesti õpilased saavad oma võõrkeeleoskust näidata erinevatel rahvusvahelistel võõrkeeleeksamitel, sh on riigieksami asendusena kasutusel eksamid inglise, vene, saksa ja prantsuse keeles. Inglise keele puhul on õpilastel olnud viimastel aastatel võimalik tasuta sooritada C1-taseme rahvusvahelist eksamit. Saksa keeles on sarnane võimalus olemas PASCH (Schulen-Partner der Zukunft) võrgustikku kuuluvate koolide õpilastel, kuid see ei laiene kõigile õpilastele, kes gümnaasiumis saksa keele õppes häid tulemusi saavutavad.

2023/2024 õppeaastal pakuvad Goethe Instituut ja Tallinna Saksa Kultuuriinstituut koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga gümnaasiumiõpilastele võimaluse sooritada tasuta Goethe- Zertifikat C1-taseme eksamit. See on mõeldud lisavõimalusena õpilastele, kellel seni ei ole olnud võimalik oma saksa keele oskust C1-tasemel tasuta tõendada, kuid kelle oskused ületavad riiklikus õppekavas võõrkeeleõppes eesmärgiks seatud B-keeleoskustaseme. Tegevust piloteeritakse õppeaastani 2023/2024.

Eksamit saavad sooritada gümnaasiumiastme õpilased:

  • kelle koolis ei ole võimalik sooritada Saksa II astme keelediplomi B2-/C1-taseme eksamit;
  • kellel on võimalus saadud tunnistust vastavalt haridus- ja teadusministri määrusele1 kasutada riigieksami asendusena.

Õpilasele on Goethe-Zertifikat C1-taseme eksami sooritamine tasuta, kui ta:
  • läbib eelnevalt edukalt tasemetesti (testi tegemise tasu 15 eurot tuleb tasuda õpilasel; test viiakse läbi Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis, Tolli 2, Tallinn);
  • osaleb C1-taseme eksami konsultatsioonil.

Eksamit saab sooritada Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis. Soovist eksamit sooritada tuleb instituuti teavitada hiljemalt 1. jaanuariks (kui on soov eksamit teha jaanuaris) või 1. maiks (kui on soov eksamit teha mais). Soovitame aga instituudiga ühendust võtta juba varem, et eksami tegemine aegsasti läbi rääkida.

2023/24. õppeaasta lõpetajatel, kes soovivad saksa keele riigieksami asendusena esitada Goethe-Zertifikat C1-taseme eksami tunnistuse, peab olema eksam sooritatud jaanuaris 2024. a.

Info tingimuste kohta: Helen Aedla helen.aedla@goethe.de
Info eksamite ja neile registreerumise kohta: Helena Kaasik deutsch@deutsch.ee, Tallinna Saksa Kultuuriinstituut
 

Top