Ladensterben
Kyläkauppa kuuluu kylään

Opettaja Heinz Frey on estänyt kauppakuolemia perustamalla uusia kyläkeskuksia – ensin kotikylässään, sitten myös muualla, jopa kaupungeissa ja juna-asemilla.

Heinz Frey on kylien pelastaja. Tällä 59-vuotiaalla iloisella reininmaalaisella on avoin katse, harmaat kulmakarvat ja parta. Hänen kehittämänsä uudenlaiset sekatavarakauppojen ja nettikioskien yhdistelmät pitävät eri puolilla Saksaa huolta siitä, että kylissä ja kaupunginosissa on asukkaille kohtaamispaikkoja ja että ne siten voivat säilyttää sielunsa. DORV – on hänen hankkeensa nimi ja lyhenne saksan sanoista „Dienstleistung und ortsnahe Rundum-Versorgung“ (palveluja ja kokonaisvaltaista lähihuoltoa).

Heinz Freyn kotikylä Barmen Jülichin ja Aachenin välillä oli sekin jo miltei ”Jumalan hylkäämä”. 1980- ja 90-luvuilla lähistölle avattiin isoja marketteja ja halpahalleja ja pikkukauppa toisensa jälkeen joutui sulkemaan ovensa: kahdeksan ruokakauppaa, yksi leipomo, kaksi lihakauppaa, pankkikonttori ja useampia ravintoloita. Kylän 1.300 asukkaalla ei ollut enää kokoontumispaikkoja, joissa he olisivat voineet vaihtaa kuulumisiaan. Sämpyläostoksille piti ajaa Aldenhoveniin, Linnichiin tai Jülichiin asti.”Entä sitten, kun ihmiset tulevat niin vanhoiksi etteivät he enää kykene ajamaan autoa?“, ajatteli Heinz Frey kauhulla.

Frey, joka on puolueeton kaupunginvaltuuston jäsen ja opettaja, ryhtyi tositoimiin. Hän kävi neuvotteluja asianajajan ja veroneuvojan kanssa, tutustui eri kyläkauppoihin, teki laskelmia. Hän kuuli, että Saksassa asuu noin 8 miljoonaa ihmistä, joilla ei ole yhtäkään ruokakauppaa kävelyetäisyydellä. Suuret kauppaketjut palvelevat noin 4000 asukkaan kokoisia alueita, joilla ne sulkevat muut liikkeensä. 2003 perustettiin DORV-yhdistys, jossa on jo miltei 150 jäsentä. Myymällä osakkeita yksityisille saatiin kasaan100.000 euron peruspääoma. 2004 avattiin palveluita ja huoltopalveluita tarjoava yritys pankin entisissä tiloissa. Nyt osakeyhtiö tuottaa jopa hieman voittoa ja on pystynyt maksamaan takaisin yksityisiltä ottamiaan lainoja.

Elämän laadun ja arvojen säilyttämistä

Kaksi vakituista ja viisi osa-aikaista työntekijää myy etupäässä paikallisen viljelijän tuottamia tuoreita päivittäistavaroita ja vaihtaa kuulumisia niin nuorten kuin vanhojenkin asiakkaitten kanssa. Keskuksessa on kahvila, internet, faksi ja kopiokone, pankkiautomaatti, vakuutus- ja matkatoimistopalveluita, autonrekisteröintipalvelu ja lehti-ilmoitusten vastaanottopiste. ”On syntynyt positiivisuuden kierre“, iloitsee Frey, joka on saanut houkuteltua kylään myös hammaslääkärin ja lääkärin. 2009 DORV-keskukselle myönnettiin Nordrhein-Westfalenin osavaltion Robert Jungk –palkinto ja myöhemmin se sai myös muita palkintoja.

Hänen kokemuksensa mukaan DORV-keskuksen tulisi tarjota mikäli mahdollista viisi perustuotetta: elintarvikkeita, palveluita, sosiaali- ja lääkintähuoltoa, kulttuuria ja kommunikaatiovälineitä. Sanaluomus „Nahv@rsorge“ on yksi hänen lempikäsitteistään – se ilmaisee osuvasti, mikä on lähellä hänen sydäntään: kyläkuolemien ennaltaehkäisy, kyläläisistä huolehtiminen. Ja että kannetaan huolta myös siitä, että vanhukset voivat asua mahdollisimman kauan kotonaan – tutussa sosiaalisessa ympäristössä – eivätkä laitoksissa. „Se tekee heidät onnellisiksi ja säästää selkeästi yhteiskunnan varoja, siitä Frey on vakuuttunut. Hänen mukaansa DORV-lähihuoltokonsepti tarjoaa paljon muutakin kuin elintarvikkeita, se nimittäin säilyttää paitsi elämän laadun väestörakenteen muuttuessa myös kiinteistöjen arvon ja infrastruktuurin.

Lähipalveluita valtakunnallisesti

Ei ole mikään ihme, että DORVista tulee roppakaupalla kyselyitä. Frey on ottanut vapaata opettajantoimestaan ja toimii nyt Ashoka-järjestössä, joka tukee sosiaalialan yrityksiä. Hän on perustanut neuvontatoimiston ja rakentaa nyt paikallistoimistoja koko maan laajuisesti. Hänen työryhmänsä on aktiivinen yli 50 kylässä. 2007 avattiin jo toinen DORV-keskus Barmenin kylän esimerkin mukaan Pannesheidessa Aachenin lähistöllä. Viimeksi marraskuussa 2013 vihittiin käyttöön uusi DORV Eisentalissa, Badenissa. Se tarjoaa lounasruokaa ja kauppapalveluita. 2014 Brandenburgin Seddinissä ja Mecklenburgin Grambowissa aloitti uusia keskuksia. ”On ehdottomasti otettava ensin selvää, mikä on mahdollista“, tietää Frey, sillä olosuhteet eri paikkakunnilla saattavat voimakkaasti vaihdella: ”Jokaisen keskuksen on oltava liiketaloudellisesti kannattava. Siksi ne on myös rakennettava yksilöllisesti, eli kyläläisten toiveiden mukaan.“

Nyt DORV on ulottanut toimintansa jopa kaupunginosiin ja asemille. „Niillä on hyvin samantapaisia rakenteellisia ongelmia“, kertoo Frey. Keskellä Dürenin maakuntakeskusta on nyt DORV-kaupunginosa eli QuartVier, Stollbergin asemalle rakennetaan parhaillaan SerVicePunkt -palvelupistettä. Valtakunnallisen paikallisjärjestöjen liiton ja sen internetsivujen avulla voivat koko maan kyläkaupat ja lähialuetoimijat verkostoitua keskenään.

Tämä ei olisi mahdollista ilman asukkaiden aktiivista myötävaikutusta, vakuuttaa Heinz Frey, jolle on myönnetty työstään Saksan liittotasavallan ansioristi. Myös paikallisliikkeen kannanotossa todetaan: ”Jos hankkeen taakse ei saada kunnan asukkaita, ei uudella lähihuoltokeskuksella ole pitkällä tähtäimellä elinmahdollisuuksia, vaan se suljetaan yleensä pian sen jälkeen kun projektille saatu alkuavustus on käytetty loppuun.“ Jotta näin ei kävisi, yrittää DORV ja paikallisliike luoda ”uuden kyläkeskuksen“ aina yhdessä kyläläisten kanssa. Siinä yhdistyvät monet eri toiminnot samaan paikkaan: ruokakauppa, kahvila, internet sekä erilaiset kaupalliset kodin palvelut. Vaikka hautaustoimisto, mikäli sellaista tarvitaan —niin, että ihmiset saavat kuolla rauhassa, kun se aika koittaa, ja että kylät voivat jatkaa elämäänsä.