Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

Parents Engage

Χτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ σχολείων και προσφύγων και μεταναστών γονέων στην Ευρώπη
 © Shutterstock

Erasmus+ KA2 
Χρηματοδότηση:
300.920 EUR 
Διάρκεια Προγράμματος: 01.02.2022-31.01.2024

Το Parents Engage είναι ένα Erasmus+ πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση της Πρόωρης Σχολικής Εγκατάλειψης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών μέσα από την ενεργό συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα δραστηριοποιείται στην Ολλανδία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και την Τουρκία.

Μετανάστες και πρόσφυγες γονείς αντιμετωπίζουν σημαντικά γλωσσικά, πολιτιστικά και κοινωνικοοικονομικά εμπόδια γύρω από την εμπλοκή τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους στην χώρα υποδοχής, αλλά και προβλήματα όπως είναι η έλλειψη εξοικείωσης με το σχολικό σύστημα της εκάστοτε χώρας. Η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί με το ξέσπασμα της πανδημίας και την εξ’αποστάσεως εκπαίδευση, εξελίξεις που εντείνουν τις σχολικές ανισότητες, επηρεάζοντας πρωτίστως τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Πώς όμως οργανισμοί και σχολεία σε χώρες της Ευρώπης με μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ενημέρωσης των γονεών και της ενσωμάτωσης των μαθητών; Υπάρχουν καινοτόμες πρακτικές από τις οποίες μπορούμε να μάθουμε; Τι εργαλεία ή γνώση έχουμε στην διάθεσή μας για την δημιουργία νέων καινοτόμων πλατφόρμων;

Μέσα από το πρόγραμμα εκπαιδευτικοί, πρόσφυγες και μετανάστες γονείς και μαθητές που κατοικούν στις χώρες δραστηριοποίησης του Parents Engage έρχονται κοντά για να ξεπεράσουν εκπαιδευτικές προκλήσεις που προκύπτουν από μαθησιακές ανισότητες.

Κατά τη διάρκεια των δύο ετών του προγάμματος θα δημιουργηθεί μία ανοιχτή, ψηφιακή, εκπαιδευτική πλατφόρμα που θα απευθύνεται κυρίως στους καθηγητές, και θα περιλαμβάνει:
  • εκπαιδευτικά υλικά
  • καινοτόμες πρακτικές
  • συχνές ερωτήσεις (FAQ) από και για πρόσφυγες και μετανάστες
  • χρήσιμες πληροφορίες και σχετικές εκπαιδευτικές πηγές και υπηρεσίες

Για τους γονείς, η ομάδα του Parents Engage θα σχεδιάσει μία εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα που θα περιλαμβάνει πληροφορίες για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας διαμονής τους, βίντεο με τις εμπειρίες άλλων γονέων, καινοτόμες πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές.

Το πρόγραμμα στοχεύει να ενεργοποιήσει
  • Πάνω από 500 μαθητές πρωτοβάθιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Πάνω από 500 καθηγητές και διευθυντές σχολείων 

Επικοινωνία

Ιωάννα Ντάλη Ioanna.ntali@goethe.de

Εταίροι

Συντονιστής: Stichting International Parents Alliance (IPA), Ολλανδία

Goethe-Institut Athen, Ελλάδα
Buyuk Ortadogu Saglik Ve Egitim Vakfi (BOSEV), Tουρκία 
CESIE, Ιταλία 
Center For Social Innovation Ltd (CSI), Κύπρος 
Technische Universität Dresden, Γερμανία 
Stimmuli For Social Change (STIMMULI), Ελλάδα

Το Parent Engage συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Key Action 2).

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.