Γρήγορη πρόσβαση:

Απευθείας μετάβαση στο περιεχόμενο (Alt 1) Απευθείας μετάβαση στην κύρια πλοήγηση (Alt 2)

Goethe-Αυτοκόλλητα

Όταν δε βρίσκετε τις κατάλληλες λέξεις.. τα αυτοκόλλητα μας έρχονται να δώσουν στο μάθημα σας την απαραίτητη ώθηση για διασκέδαση μέσα στην τάξη!
Οι ακόλουθες δραστηριότητες αποτελούν μικρές ιδέες για να διεγείρετε το ενδιαφέρον των μαθητών σας και να τους παρακινήσετε κατάλληλα.

Goethe-Αυτοκολλητα 

 


Εάν επιθυμείτε να παραγγείλετε τα αυτοκόλλητα για το μάθημά σας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αντίστοιχη φόρμα και να τη στείλετε στο  bk-athen@goethe.de.

ΔραστηριΟτητες για την κινητοποΙηση της τΑξης

1. ΠαγΩνοντας την εικΟνα 

  • Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 3 ατόμων. Κάθε ομάδα παίρνει από ένα αυτοκόλλητο. Πρώτα πρέπει να δημιουργήσουν μια «παγωμένη εικόνα», κάνοντας μια υπόθεση για το τι μπορεί να σημαίνει η λέξη στο αυτοκόλλητο ή έναν πρώτο συνειρμό (εδώ έχουν όλοι την ελευθερία, ειδικά αν δεν μπορούν να φανταστούν τίποτα γύρω από τη λέξη).
  • Στη συνέχεια, κάθε ομάδα παρουσιάζει την παγωμένη εικόνα της. Μετά από κάθε παρουσίαση, ο δάσκαλος δείχνει κάποιες υποδειγματικές χρήσεις της λέξης στο αυτοκόλλητο, διαβάζοντας παραδείγματα ή κάτι παρόμοιο.
  • Οι μαθητές συζητούν αν η ομάδα έχει χρησιμοποιήσει σωστά τη λέξη (η ομάδα δε χρειάζεται να εξηγήσει ή να αποκαλυφθεί, άλλωστε το πάγωμα της εικόνας αποτελεί μια δημιουργική δραστητιότητα που αφήνει περιθώρια ερμηνείας στους μαθητές).
  • Στον επόμενο γύρο, κάθε ομάδα ετοιμάζει μια νέα παγωμένη εικόνα με την πραγματική σημασία της λέξης και την παρουσιάζει στην τάξη.

2. Ενα χαρτονι λΕξεων

  • - Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Ο δάσκαλος έχει ετοιμάσει το αντίστοιχο χαρτόνι (ένα χαρτόνι με 4 ορθογώνια πλαίσια σε κάθε πλευρά και ένα μεγαλύτερο ορθογώνιο στη μέση).
  • - Κάθε ομάδα κολλάει ένα αυτοκόλλητο στη μέση του χαρτονιού.
  • - Στην πρώτη φάση, κάθε μαθητής σημειώνει τους συνειρμούς του με τη λέξη του αυτoκόλλητου. Στη συνέχεια, η ομάδα συζητά σχετικά με τις σημειώσεις της και καταγράφει τα κοινά ευρήματα στη μέση. Τέλος, μοιράζεται η κάθε ομάδα τις υποθέσεις τη με τις υπόλοιπες στην τάξη. Αμέσως μετά την παρουσίαση κάθε ομάδας, ο διδάσκων διαβάζει παραδείγματα σχετικά με τις λέξεις.

3. Στη γραμμΗ για Ενα κουΙζ

- Ο διδάσκων διαβάζει παραδείγματα που προδίδουν τη σημασία των λέξεων με τις επιλογές α και β. Όποιος μαθητής πιστεύει ότι η απάντηση α είναι σωστή, πηγαίνει στην κατάλληλη πλευρά της αίθουσας (ή στην κατάλληλη γραμμή)

Παράδειγμα προτάσεων:


Το "Papperlapapp" χρησιμοποιείται ως εξής:

a: Θέλετε να φάτε ένα δεύτερο Papperlapapp; 
b: "Αχ ανοησίες, σταμάτα να λες ψέματα!"


Το "Sehnsucht" σημαίνει...

a: ...το βαθύ αίσθημα της έλλειψης κάποιου ή κάποιου πράγματος. Ή
b: ...ο εθισμός στην τηλεόραση.

- Μετά από κάθε ψήφισμα, ένα άτομο από τη "σωστή" πλευρά τοποθετεί το αντίστοιχο αυτοκόλλητο στην τάξη (κι αν αυτό δεν επιτρέπεται, σε μια αφίσα στον τοίχο).

4. ΔημιουργικΗ εργασΙα

Ο διδάσκων τραβάει ένα αυτοκόλλητο, συζητά με τους μαθητές τι μέρος του λόγου είναι η λέξη και ποια είναι η σημασία της. Στη συνέχεια, ο καθένας γράφει μια πρόταση με τη λέξη σε ένα χαρτάκι. Όλα τα χαρτάκια μπαίνουν σε ένα μπολ και ο κάθε μαθητής τραβάει μια πρόταση από το μπολ.

Παρακάτω υπάρχουν περισσότερες προτάσεις για δημιουργική ατομική ή ομαδική εργασία. Για παράδειγμα:

- Γράψτε μια σύντομη ιστορία που να περιέχει την πρόταση που κληρώθηκε (ατομική ή συνεργατική εργασία ). 
- Επινοήστε ένα 10λεπτο θεατρικό έργο που περιέχει την πρόταση που σχεδιάστηκε (ομαδική εργασία).

(Εναλλακτικά, οι συμμετέχοντες μπορούν να τραβήξουν δύο ή τρία αυτοκόλλητα ανά άτομο ή ανά ομάδα, τα οποία στη συνέχεια θα αποτελέσουν τη βάση της εργασίας τους).