Περισσότερες πληροφορίες

Επιστροφή σε Goethe-Zertifikat A2

Κάθε άλλο παρά δύσκολα: Τα μέρη της εξέτασης

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2 αποτελείται από τα μέρη:
Κατανόηση γραπτού λόγου,
Κατανόηση προφορικού λόγου,
Παραγωγή γραπτού λόγου και
Παραγωγή προφορικού λόγου.
Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.
 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διαβάζετε κείμενα όπως για παράδειγμα σύντομα δημοσιογραφικά κείμενα, ηλεκτρονικά μηνύματα, αγγελίες και πινακίδες σε δημόσιους χώρους και επεξεργάζεσθε διάφορες ερωτήσεις.

Διάρκεια: 30 λεπτά

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Γράφετε μηνύματα, τα οποία αναφέρονται σε θέματα του άμεσου περιβάλλοντός σας.

Διάρκεια: 30 λεπτά

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ακούτε καθημερινές συνομιλίες, ανακοινώσεις και συνεντεύξεις από το ραδιόφωνο, μηνύματα στον τηλεφωνητή και ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους και επεξεργάζεσθε διάφορες ασκήσεις.

Διάρκεια: 30 λεπτά
 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

Διατυπώνετε ερωτήσεις και απαντάτε σε ερωτήσεις τρίτων που αφορούν τα προσωπικά σας στοιχεία, διηγείστε κάτι για τη ζωή σας και συμφωνείτε ή οργανώνετε κάτι από κοινού με το συνομιλητή ή τη συνομιλήτριά σας.

Διάρκεια: 15 λεπτά

Προϋποθέσεις

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2 απευθύνεται σε ενήλικες.

Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.
  • Για τη συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat A2 ως κατώτατο όριο ηλικίας συνιστάται το 16ο έτος.
  • Η συμμετοχή στην εξέταση Goethe-Zertifikat A2 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο δεύτερο επίπεδο γλωσσικής επάρκειας (A2) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
  • Για το επίπεδο αυτό απαιτούνται - ανάλογα με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τον τρόπο εκμάθησης- 200 έως 350 διδακτικές ενότητες των 45 λεπτών.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΡΑΠΤΗΣ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Goethe-Zertifikat A2 και  Goethe-Zertifikat  A2: Fit in Deutsch 
 
Συμμετέχοντες στις εξετάσεις Goethe-Zertifikat A2 και  Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν.
Συγκεκριμένα: σε περίπτωση αποτυχίας στη συνολική γραπτή εξέταση (Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου και Παραγωγή γραπτού λόγου) ή στην προφορική,  δίνεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να την επαναλάβουν μόνο μία φορά, στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο και μέσα σε ένα έτος ⃰.
Η εκ νέου δήλωση συμμετοχής  για επανάληψη πρέπει να υποβληθεί εντός της προκαθορισμένης και για όλους τους άλλους υποψήφιους ημερομηνίας.

⃰ Εξεταστικό Κέντρο Αθηνών:
Αθήνα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Πάτρα, Ρόδος, Χανιά
 
⃰ Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης: Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βόλος, Δράμα,  Καβάλα, Κοζάνη, Λάρισα
 
Τα εξέταστρα για την επαναληπτική εξέταση ανέρχονται σε:
Συμμετέχοντες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: Α2 και Fit 2 = 50 €
Συμμετέχοντες σε άλλη πόλη: A2 και Fit 2  = 56 €
Συμμετέχοντες στην Πάτρα: Fit 2  = 48 €