Πληροφορίες & Επικοινωνία

 © Goethe-Institut Athen/Yiorgos Mavropoulos

Ημερομηνιες

To Goethe-Institut Athen διοργανώνει εξετάσεις Γερμανικών σε διαφορετικές ημερομηνίες και διαφορετικές πόλεις: Παράταση δηλώσεων συμμετοχής: Οι δηλώσεις συμμετοχής για τις εξετάσεις Μαΐου σε Αθήνα και Ηράκλειο πραγματοποιούνται μέχρι και τις 08 Μαρτίου 2024. 


Goethe-Zertifikat C1 - Νέα εξέταση από Ιανουάριο 2024
Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 έχει τροποποιηθεί και από 1η Ιανουαρίου 2024 θα διεξάγεται πλέον σε ενότητες. Η εξέταση θα αποτελείται από τις ενότητες Κατανόηση Γραπτού Λόγου, Κατανόηση Προφορικού Λόγου, Παραγωγή Γραπτού Λόγου και Παραγωγή Προφορικού Λόγου και θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα εξέταση σε όλον τον κόσμο. Δείγμα εξέτασης βρίσκεται στη διάθεσή σας στον σύνδεσμο «Υλικό για εξάσκηση (01/01/2024)».

Goethe-Zertifikat C1 - Επανάληψη μέρους της εξέτασης 
Συμμετέχοντες στην υπάρχουσα εξέταση Goethe-Zertifikat C1 (εφήβων και ενηλίκων) έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν το μέρος της εξέτασης στο οποίο απέτυχαν (γραπτή/προφορική εξέταση) μόνο μία φορά και στο ίδιο Εξεταστικό Κέντρο το αργότερο έως και τον Νοέμβριο 2024.
 


Εξετάσεις ηλεκτρονικά: Ημερομηνίες εξετάσεων 

Goethe-Zertifikat B1/B1J digital: 16/04/2024
(Δήλωση συμμετοχής μέσω Webshop από 11/03 έως 29/03/2024)

Goethe-Zertifikat B2/B2J digital: 18/04/2024
(Δήλωση συμμετοχής μέσω Webshop από 11/03 έως 29/03/2024)