Τι ειναι το TestDaF;

Μαθήτρια © Goethe-Institut/Bernhard Ludewig Το ΤestDaF είναι η σημαντικότερη εξέταση για την πιστοποίηση γνώσεων της γερμανικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές. Αναγνωρίζεται από όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γερμανίας ως πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας για επιστημονικούς σκοπούς και ακαδημαϊκά επαγγέλματα, αποτυπώνει ακριβώς το γλωσσικό σας επίπεδο και έχει απεριόριστη ισχύ.

Η εξέταση TestDaF είναι μια τυποποιημένη εξέταση, η οποία σχεδιάζεται και διορθώνεται κεντρικά. Τα αποτελέσματα διατυπώνονται στα τρία επίπεδα του TestDaF (TDN) 3, 4 και 5, τα οποία περιγράφουν το επίπεδο του υποψηφίου στις δεξιότητες Κατανόηση κειμένου, Ακουστική κατανόηση, Γραπτή έκφραση και Προφορική έκφραση.

Εξετάζεστε και στις τέσσερις ενότητες  την ίδια μέρα. Κάθε ενότητα αξιολογείται χωριστά. Αν και στις τέσσερις ενότητες της εξέτασης TestDaF έχετε καταταγεί στο επίπεδο TestDaF 4, τότε πληροίτε  τις γλωσσικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εισαγωγή σε όλες σχεδόν τις σχολές και τους κλάδους σπουδών των γερμανικών ανώτατων ιδρυμάτων.

  • Μόνο για ορισμένα προγράμματα σπουδών απαιτείται υψηλότερο επίπεδο γνώσεων.
  • Μερικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δέχονται το επίπεδο 3 σε μία γλωσσική δεξιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε καταταγεί σε μία άλλη στο επίπεδο 5.
  • Για μερικά προγράμματα σπουδών αρκεί να έχετε ένα χαμηλότερο αποτέλεσμα (π.χ. επίπεδο 3 σε όλες τις δεξιότητες).
Παρακαλούμε ενημερωθείτε εγκαίρως ποιο ακριβώς γλωσσικό επίπεδο απαιτείται για τις σπουδές που θέλετε να κάνετε. Ενημερωθείτε σχετικά από τις ιστοσελίδες των σχολών ή την ηλεκτρονική διεύθυνση www.sprachnachweis.de.

Οι τέσσερις ενότητες της εξέτασης είναι οι εξής:

3 κείμενα, 30 ερωτήσεις, 60 λεπτά
  • Καλείστε να κατανοήσετε σύντομα κείμενα της καθημερινής πανεπιστημιακής πρακτικής, όπως για παράδειγμα πρόγραμμα παραδόσεων, ημερολόγιο εκδηλώσεων, πληροφοριακά έντυπα κλπ. και να αποφασίσετε, ποιο κείμενο αντιστοιχεί σε ποια άσκηση.
  • Διαβάζετε ένα δημοσιογραφικό κείμενο (περίπου 450 – 550 λέξεων) πάνω σε κάποιο επιστημονικό ή κοινωνικό-πολιτικό θέμα και σημειώνετε τη σωστή απάντηση πολλαπλής επιλογής (Multiple-Choice).
  • Επεξεργάζεσθε ένα επιστημονικό κείμενο (περίπου 550 – 650 λέξεων) από κάποιο επιστημονικό ή πανεπιστημιακό περιοδικό και αποφασίζετε αν μια φράση είναι σωστή ή λάθος ή δεν περιέχεται στο κείμενο. 
3 ακουστικά κείμενα, 25 ερωτήσεις, 40 λεπτά

Στην ενότητα αυτή οι συμμετέχοντες πρέπει να αποδείξουν ότι κατανοούν ακουστικά κείμενα των οποίων τόσο η θεματολογία όσο και το γλωσσικό ύφος έχουν σχέση με την πανεπιστημιακή πρακτική. Επεξεργάζεστε τρία ακουστικά κείμενα:
  • Ακούτε ένα σύντομο καθημερινό διάλογο, π.χ. μια συνομιλία μεταξύ φοιτητών και ταυτόχρονα κρατάτε σημειώσεις πάνω στις ερωτήσεις.
  • Παρακολουθείτε μια συνέντευξη ή μια συζήτηση για θέμα που αφορά τις σπουδές ή κάποιο επιστημονικό θέμα γενικού ενδιαφέροντος και αποφασίζετε ταυτόχρονα αν οι φράσεις που σας δίνονται είναι σωστές ή λάθος.
  • Ακούτε μια διάλεξη και δίνετε σύντομες απαντήσεις σε κεντρικά ερωτήματα του κειμένου.
1 θέμα για σύνταξη γραπτού κειμένου, 60 λεπτά

Σας δίνεται ένα θέμα και βάσει κάποιων σημείων και στατιστικών στοιχείων συντάσσετε ένα ορθά δομημένο κείμενο με ροή.
Καλείστε να πάρετε θέση σ’ αυτό το θέμα και να αναπτύξετε τα επιχειρήματά σας.
7 προφορικές ασκήσεις, περίπου 35 λεπτά

Επεξεργάζεσθε επτά ζητήματα, υποδυόμενοι ρόλους σε διάφορες μορφές επικοινωνίας σε γερμανικά πανεπιστήμια.

Καλείστε να ζητήσετε πληροφορίες, να περιγράψετε διαγράμματα και να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενό τους. Πρέπει να εκφράσετε και να τεκμηριώσετε την άποψή σας για ένα ζήτημα, να πάρετε θέση, να εκτιμήσετε εναλλακτικές λύσεις και να διατυπώσετε υποθέσεις.

Αξιοκρατία και ποιότητα είναι οι βασικές αρχές του Ινστιτούτου TestDaF. Η τυποποιημένη μορφή του TestDaF σας δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας. Γνωρίζετε καλά τι πρόκειται να σας ζητηθεί διότι η δομή και ο τύπος των ερωτημάτων δεν αλλάζουν.

Στην εξέταση TestDaF μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με ειδικές ανάγκες (προβλήματα όρασης ή ακοής) ή μαθησιακές δυσκολίες ( δυσλεξία ή διάσπαση προσοχής). Η εξέταση TestDaF προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του συμμετέχοντος.  Αν επιθυμείτε να τροποποιηθεί η εξέταση, παρακαλούμε επικοινωνήστε έγκαιρα, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη διεξαγωγή της εξέτασης, με το Εξεταστικό Κέντρο της επιλογής σας.
Πότε και πού διεξάγεται η εξέταση;

Στην Ελλάδα λειτουργούν τρία Εξεταστικά Κέντρα: στην Αθήνα (Goethe-Institut Αthen), στη Θεσσαλονίκη (Goethe-Institut Thessaloniki) και στα Χανιά (Goethe-Zentrum Χανίων).

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή στην εξέταση;

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά και να εξοφλήσουν τα εξέταστρα  (175 €) αποκλειστικά μέσω πιστωτικής κάρτας (Master ή VISA) και όχι μέσω χρεωστικής (debit) ή προπληρωμένης (prepaid) κάρτας, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1. Στην κεντρική ιστοσελίδα www.testdaf.de επιλέγετε τη χώρα στην οποία βρίσκεται το Εξεταστικό Κέντρο της επιλογής σας. Εφόσον θέλετε να συμμετάσχετε σε ένα από τα τρία Εξεταστικά Κέντρα της Ελλάδας επιλέξτε  Griechenland.

2. Επιλέξτε το Εξεταστικό Κέντρο [Testzentrum] στο οποίο επιθυμείτε να εξεταστείτε, π.χ. Goethe-Institut Athen. Σας ενημερώνουμε  ότι ο αριθμός που αναγράφεται ακριβώς δίπλα από το Εξεταστικό Κέντρο μέσα στο πράσινο πλαίσιο είναι ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων. Όταν οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί το πεδίο αυτό γίνεται κόκκινο και αναγράφεται ο αριθμός  0.    

3. Αφού επιλέξετε το Εξεταστικό Κέντρο,  ανοίγει ένα «παράθυρο» με πληροφορίες  για το συγκεκριμένο Κέντρο. Κάντε κλικ για την ηλεκτρονική εγγραφή (Αnmelden).

4. Στο επόμενο βήμα πατήστε  «Συνέχεια» [Weiter]  αφού βεβαιωθείτε  ότι έχετε επιλέξει το σωστό Εξεταστικό Κέντρο.

5. Ξεκινήστε την εγγραφή σας: δίνετε κάποια στοιχεία επικοινωνίας [Kontaktdaten]. Εφόσον είστε νέος χρήστης  επιλέγετε  [Ich bin ein neuer Teilnehmer] και πατάτε «Συνέχεια» [Weiter]. Για να είναι έγκυρη η εγγραφή σας πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας [τηλέφωνο, e-mail κλπ], να επιλέξετε ένα όνομα χρήστη [Benutzername] και έναν κωδικό εισόδου [Passwort]. Το όνομα χρήστη πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και δεν επιτρέπεται να έχει κενά/spaces. Ο κωδικός εισόδου πρέπει επίσης να αποτελείται από 8 χαρακτήρες, εκ των οποίων οι δύο να είναι αριθμοί. Παρακαλούμε σημειώστε και φυλάξτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό εισόδου, καθότι με αυτά μπορείτε να διαχειρίζεστε το λογαριασμό σας.  

6. Στη συνέχεια απαντάτε σε ερωτήσεις όπως:  «Ποιά είναι η μητρική σας γλώσσα;» , «Πόσο καιρό μαθαίνετε Γερμανικά;», «Πώς προετοιμαστήκατε για το TestDaF;»,  καθώς και ερωτήσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευσή σας και τους λόγους για τους οποίους θέλετε να συμμετάσχετε στην εξέταση. Απαντήστε στις ερωτήσεις και πατήστε «Συνέχεια» [Weiter] 

7. Για την πληρωμή επιλέξτε «Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας» [«Bezahlung mit Kreditkarte»].

8. Στην επόμενη σελίδα επιλέξτε το είδος της πιστωτικής κάρτας και συμπληρώστε τα στοιχεία της.

9. Θα παρουσιαστούν τα στοιχεία σας συνοπτικά και μπορείτε, αν χρειαστεί, να τα διορθώσετε. Επιβεβαιώστε κατόπιν την ολοκλήρωση της διαδικασίας πατώντας  την επιλογή «Ολοκλήρωση Εγγραφής» [Anmeldung abschließen].  Η διαδικασία εγγραφής έχει ολοκληρωθεί.

10. Θα λάβετε δύο ηλεκτρονικά μηνύματα από το Εξεταστικό Κέντρο:
a)  Ένα Ε-mail επιβεβαίωσης της εγγραφής σας.
β) Ένα Ε-mail επιβεβαίωσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης (e-mail adress).

Τι πρέπει να κάνω πριν την εξέταση;

Για τη συμμετοχή σας στην εξέταση TestDaF θα χρειαστείτε τη Δήλωση Αποδοχής Εξεταζόμενου (Zulassungsschreiben). Η δήλωση αυτή θα είναι στη διάθεσή σας  λίγες μέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής. Την κατεβάζετε σε μορφή αρχείου pdf από την ηλεκτρονική πύλη για τους εξεταζόμενους [Teilnehmerportal]. Παρακαλούμε εκτυπώστε  τη Δήλωση Αποδοχής Εξεταζομένου (Zulassungsschreiben), αντιγράψτε χειρόγραφα τη γερμανική πρόταση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της δήλωσης,  υπογράψτε την και προσκομίστε την την ημέρα της εξέτασης.  Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Εξεταστικό σας Κέντρο.

Στην Αθήνα η εξέταση TestDaF διεξάγεται από το Goethe-Institut Athen. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να βρίσκονται την ημέρα της εξέτασης στις 08.30 π.μ. στο Goethe-Institut Athen και να έχουν μαζί τους εκτός από το Zulassungsschreiben και ταυτότητα/διαβατήριο (ανάλογα με ποιο πιστοποιητικό έγινε η δήλωση). Η εξέταση ολοκληρώνεται το αργότερο στις 16:00.

Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι: Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής εντοπίσετε λάθη στα στοιχεία που δηλώσατε, μπορείτε να τα διορθώσετε εσείς οι ίδιοι στην ηλεκτρονική πύλη για τους εξεταζόμενους [Teilnehmerportal]. Όλοι οι εξεταζόμενοι πρέπει να διαβάσουν τον Κανονισμό Εξέτασης.