Περισσότερες πληροφορίες

Επιστροφή σε Goethe-Zertifikat B1

Η σειρά σας παρακαλώ: Οι ενότητες

Η εξέταση Goethe-Zertifikat B1 αποτελείται από τις ενότητες Κατανόηση γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Παραγωγή γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου (προφορική εξέταση ανά ζεύγη). Η εξέταση διεξάγεται και αξιολογείται σε όλο τον κόσμο βάσει ενιαίων κριτηρίων.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε επιμέρους ενότητες ή να συνδυάσουν ενότητες μεταξύ τους. Τα επιμέρους πιστοποιητικά για τις τέσσερις ενότητες αντιστοιχούν σε ένα Γενικό Πιστοποιητικό.
 
Η εξέταση αυτή σχεδιάσθηκε από κοινού από το Goethe-Institut, το Πανεπιστήμιο του Freiburg στην Ελβετία και το ÖSD. Διεξάγεται σε όλο τον κόσμο με την ονομασία Goethe-Zertifikat B1 και ÖSD-Zertifikat B1.
 

Κατανόηση γραπτού λόγου

Διαβάζετε αναρτήσεις σε ιστολόγια, ηλεκτρονικές επιστολές, άρθρα από εφημερίδες, αγγελίες και γραπτές οδηγίες. Είστε σε θέση να κατανοήσετε τις βασικές πληροφορίες, σημαντικές λεπτομέρειες, καθώς επίσης θέσεις και απόψεις.

Διάρκεια: 65 λεπτά

Παραγωγή γραπτού λόγου

Γράφετε προσωπικές και επίσημες (ηλεκτρονικές) επιστολές και διατυπώνετε γραπτά την άποψή σας σε ένα forum.

Διάρκεια: 60 λεπτά

Κατανόηση προφορικού λόγου

Ακούτε ανακοινώσεις, σύντομες διαλέξεις, ανεπίσημες συνομιλίες και συζητήσεις από το ραδιόφωνο. Είστε σε θέση να κατανοήσετε τα κύρια σημεία και σημαντικές λεπτομέρειες.

Διάρκεια: 40 λεπτά

Παραγωγή προφορικού λόγου

Συνομιλείτε με τον συνεξεταζόμενό σας για ένα θέμα που αφορά την καθημερινή ζωή π.χ. τα ταξίδια. Απαντάτε σε ερωτήσεις, εκφράζετε την άποψή σας και κάνετε προτάσεις. Παρουσιάζετε, σε ελεύθερη απόδοση, ένα θέμα της καθημερινής ζωής και απαντάτε σε σχετικές ερωτήσεις.

Διάρκεια: περίπου 15 λεπτά

Προυποθεσεις

Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες.
 
Οι εξετάσεις του Goethe-Institut απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξάρτητα από συγκεκριμένο όριο ηλικίας ή την κατοχή της γερμανικής υπηκοότητας.
  • Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 για εφήβους συνιστάται για υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους.
  • Η εξέταση Goethe-Zertifikat Β1 για ενηλίκους συνιστάται για υποψηφίους που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
  • Το Goethe-Zertifikat Β1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις στο τρίτο επίπεδο (Β1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER).
  • Για να φτάσετε σε αυτό το επίπεδο απαιτούνται –ανάλογα με τις υπάρχουσες γνώσεις σας και τις προϋποθέσεις εκμάθησης – 350 με 650 διδακτικές ενότητες των 45 λεπτών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • Μεταξύ του Goethe-Zertifikat B1 για εφήβους και του Goethe-Zertifikat B1 για ενηλίκους δεν υπάρχει διαφορά στο βαθμό δυσκολίας, παρά μόνο στη θεματολογία. Και στις  τέσσερις ενότητες τα θέματα είναι κατά τέτοιο τρόπο διατυπωμένα ώστε να ανταποκρίνονται στο νοητικό επίπεδο των εφήβων.
  • Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται και για τις δύο εκδοχές είναι πανομοιότυπα.